POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium pt. „Ciśnieniowy transport ścieków - tłocznie ścieków, instalacje antyodorowe, obiekty inżynieryjne na rurociągach ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej w teorii i praktyce”

W dniu 16.03.2016 roku odbyło się Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa pt. „Ciśnieniowy transport ścieków - tłocznie ścieków, instalacje antyodorowe, obiekty inżynieryjne na rurociągach ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej w teorii i praktyce”.

Seminarium poprowadził mgr inż. Krzysztof Przewięźlik Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Streszczenia:

Prawidłowa budowa rurociągów ciśnieniowych oraz obiektów im towarzyszących jest gwarancją właściwego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych. Właściwy dobór wydajności tłoczni i średnic rurociągów, a także powstrzymanie procesów anaerobowych jest czynnikiem decydującym o efekcie końcowym inwestycji. Przestawione w trakcie wykładu doświadczenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów ciśnieniowego transportu ścieków (w tym funkcjonowaniu tłoczni ścieków oraz instalacji antyodorowych) w Dąbrowie Górniczej mogą stanowić źródło inspiracji dla eksploatatorów i projektantów kolejnych inwestycji infrastrukturalnych w branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Projekt budowy systemów ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

« Zmiana terminu seminarium pt. „Analiza zmienności ilości i jakości ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu” - Seminarium pt. „Przygotowanie sieci ciepłowniczej do uruchomienia”. »