POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium i Warsztaty na temat:Jak prawidłowo zabezpieczyć budynek przed przepływem zwrotnym – dobór urządzeń na przykładach projektowych – rozwiązania standardowe oraz indywidualna konfiguracja urządzeń.

W dniu 25.10.2017 odbyło się zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Krakowski razem z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Seminarium połączone z Warsztatami na temat:

Jak prawidłowo zabezpieczyć budynek przed przepływem zwrotnym – dobór urządzeń na przykładach projektowych – rozwiązania standardowe oraz indywidualna konfiguracja urządzeń.

Seminarium i Warsztaty poprowadził mgr inż. Marcin Mazurkiewicz.

Warsztaty poprzedził wykład na temat stosowanych urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym łącznie z ich zademonstrowaniem. Zdjęcia z wykładu oraz prezentację pt. "Skuteczny sposób na ochronę budynku przed zalaniem” – warsztaty przedstawiono poniżej.

« wystawa plenerowa na Plantach Krakowskich - Jubileusz 140-lecia działalności stowarzyszeniowej inżynierów na terenie Galicji oraz 110-lecia powstania Domu Technika - Seminarium pt. "Sieć ciepłownicza preizolowana - mufwanie". »