POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium na temat „Kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego do wody i gazu oraz hydranty firmy Düker GmbH”

W dniu 6 marca 2018 roku odbyło się Seminarium na temat „Kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego do wody i gazu oraz hydranty firmy Düker GmbH” , które przygotował Thomas Eckel i Mariusz Pawłowski.

Düker jest liczącym się przedsiębiorstwem wśród wiodących producentów armatury i rur ciśnieniowych do wody pitnej i gazu oraz rur i kształtek w technologii odwadniania. Düker projektuje i wytwarza rurociągi emaliowane o wysokiej kwasoodporności emalii dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, planuje, projektuje i buduje dla innych odlewnie odśrodkowe wraz ze związanymi z nimi liniami produkcyjnymi i piecami.

« Spotkanie szkoleniowo-integracyjne koła PZITS przy AQUA Bielsko-Biała - Seminarium-Webinarium "Analiza przepustowości hydraulicznej kanalizacji deszczowej dla różnych scenariuszy opadu”. »