POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium pt. ”Neutralizacja odorów i substancji toksycznych z zanieczyszczonego powietrza w sieciach sanitarnych i urządzeniach kanalizacyjnych, rozwiązania pasywne i aktywne”

Seminarium pt. ”Neutralizacja odorów i substancji toksycznych z zanieczyszczonego powietrza w sieciach sanitarnych i urządzeniach kanalizacyjnych, rozwiązania pasywne i aktywne” odbyło się w dniu 9.02.2016 roku i zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Krakowski wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Seminarium poprowadził dr inż. Andrzej Staniszewski.

Andrzej Staniszewski: dr inż. inżynierii chemicznej, kierownik ds. badań i rozwoju, zajmuję się wdrażaniem nowych technologii, urządzeń, testami i badaniami dotyczącymi produktów oferowanych przez firmę Ecol-Unicon.

Neutralizacja odorów i substancji toksycznych stanowi ważny element procesu zarządzania gospodarką ściekami. Firma Ecol-Unicon w wyniku prac rozwojowych, badań oraz wieloletniego doświadczenia w oczyszczaniu ścieków proponuje dwa zasadnicze typy rozwiązań technologicznych umożliwiających neutralizację odorów oraz substancji toksycznych, neutralizatory pasywne i aktywne.

Urządzenia oferowane przez firmę Ecol- Unicon usuwają lotne substancje odorowe oraz toksyczne przez wykorzystanie węgla impregnowanego lub biomasy. Skuteczność neutralizatorów została potwierdzona niezależnymi badaniami toksykologicznymi oraz bardzo wysoką efektywnością działania w miejscach montażu.

Problem występowania odorów w kanalizacji i ich neutralizacja wywołała dyskusję, w której głos zabrali projektanci : Tomasz Iwaszko, Wacław Kuciel, Małgorzata Dybał, Halina Mróz-Czerska, Mieczysław Majcher, dr. hab. Grzegorz Kaczor z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Jolanta Glixell, Maria Duma, Małgorzata Duma-Michalik, Marcin Łukaszewicz z MPWiK S.A w Krakowie, Wacław Bednarz reprezentujący PUK w Zielonkach, Grzegorz Bobek z SEWiK Zakopane oraz Jarosław Banach i Tomasz Seremet z firmy Ekol-Unicol.

« Wycieczka techniczna Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) na Węgry do Wodociągów w Kazincbarcika, Egerze i Budapeszcie. - Seminarium pt. „Nowoczesne metody dezynfekcji wody w Krakowskich Wodociągach” »