POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium pt. „Przygotowanie sieci ciepłowniczej do uruchomienia”.

W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa pt. „Przygotowanie sieci ciepłowniczej do uruchomienia”.

Seminarium przygotował i poprowadził mgr inż. Andrzej Wiązek inspektor nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie

« Seminarium pt. „Ciśnieniowy transport ścieków - tłocznie ścieków, instalacje antyodorowe, obiekty inżynieryjne na rurociągach ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej w teorii i praktyce” - Seminarium pt. „Przygotowanie sieci ciepłowniczej do uruchomienia cz. 3”. »