POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium pt. „Projektowanie systemów zbiorników retencyjnych i rozsączających w technologii Rausikko BOX firmy Rehau”

W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się Seminarium szkoleniowe pt. "Projektowanie systemów zbiorników retencyjnych i rozsączających w technologii Rausikko BOX firmy Rehau” zorganizowane przez Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Seminarium przedstawili mgr inż. Marcin Motylski i mgr inż. Marcin Komenda.

Mgr inż. Marcin Motylski Lat 42. Absolwent Wydziału Inżynierii Wodnej SGGW W Warszawie. W firmie REHAU od 1999 roku. Aktualnie na stanowisku kierownika Działu Technicznego Infrastruktura i Inżynieria Środowiska. Od 2005 roku członek KT 140 PKN Ds. Rur i kształtek z Tworzyw Sztucznych. Zainteresowania – wędkarstwo, akwarystyka i tenis.

Streszczenia wykładu:

Na spotkaniu poruszono problematykę wymiarowania i budowy i wykonania podziemnych zbiorników retencyjnych i rozsączajacych. Przedstawiono zasady doboru statystyki deszczowej i metody obliczania opadu atmosferycznego w oparciu o metodę IMGW – Dr.Bogdanowicz. Omówiono zasady doboru urządzeń retencyjno rozsączających według normy ATV A 138 oraz przedstawiono podstawowe matematyczne zależności dotyczące przepływu wody w gruncie. Na zakończeniu seminarium zaprezentowano projektowanie systemów rozsaczających w oparciu o program komputerowy REHAU RAUSIKKO 5.0 wraz z kilkoma przykładami obliczeniowymi. Zaprezentowano również możliwości budowy zbiorników retencyjno rozsączających w oparciu o technologię RAUSIKKO BOX firmy REHAU.

W dyskusji brali udział Mieczysław Majcher, Maria Duma i Kazimierz Ziomber.

« Seminarium pt. "Zasady projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej niskoszumowej i deszczowej w oparciu o produkty firmy Wavin Polska S.A." - Zmiana terminu seminarium pt. „Analiza zmienności ilości i jakości ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu” »