POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium - "Skuteczna izolacja i bezpieczeństwo pracy". Prezentacja technologii,materiałów izolacyjnych oraz nowoczesnych narzędzi do eksploatacji połączeń kołnierzowych Firmy ANTICOR

W dniu 28.03. 2017r. odbyło się Seminarium pt. "Skuteczna izolacja i bezpieczeństwo pracy". Prezentacja technologii,materiałów izolacyjnych oraz nowoczesnych narzędzi do eksploatacji połączeń kołnierzowych Firmy ANTICOR.

Prelegentami byli:

Jerzy Forc Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

mgr inż. Marcin Słaby Product Manager

mgr Tomasz Bochenek Head of Key Account Management

« VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „FUNKCJONOWANIE, EKSPLOATACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GRZEWCZYCH” Pod Honorowym Patronatem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - Terminy Zebrań Prezydium Zarządu PZITS »