POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium pt. "Zasady projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej niskoszumowej i deszczowej w oparciu o produkty firmy Wavin Polska S.A."

Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa pt. "Zasady projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej niskoszumowej i deszczowej w oparciu o produkty firmy Wavin Polska S.A." odbyło się w dniu 28.04.2016 roku.

Prezentację przygotował i poprowadził seminarium mgr inż. Kamil Baran

Mgr inż. Kamil Baran, Menedżer Produktu w firmie Wavin Polska SA, absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Streszczenie

Prezentacja firmy Wavin dotyczyła nowoczesnych instalacji kanalizacyjnych obecnych na rynku polskim. W przypadku instalacji kanalizacji sanitarnej, przedstawiony został nowy produkt – system SiTech+ - służący do bezszumowego odprowadzania ścieków wewnątrz budynku, ustalający nowy standard na rynku instalacji kanalizacyjnych.

Omówione zostały aspekty związane z akustyką pomieszczeń w kontekście instalacji kanalizacyjnej oraz przedstawiono zagadnienia formalne związane z badaniami aprobacyjnymi i dopuszczeniami do obrotu systemów niskoszumowych.

W drugiej części prezentacji przedstawiono zasady działania systemu podciśnieniowego odwadniania dachów Wavin QuickStream oraz omówiono różnice między podciśnieniowym i grawitacyjnym (tradycyjnym) sposobem odprowadzania wód deszczowych z dachu.

« Seminarium "Relacja z wycieczki technicznej do Wodociągów Węgierskich w aspekcie technicznym i turystycznym." - Seminarium pt. „Projektowanie systemów zbiorników retencyjnych i rozsączających w technologii Rausikko BOX firmy Rehau” »