POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne koła PZITS przy AQUA Bielsko-Biała.


W dniu 17.11.2018 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Koło nr 3 Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy AQUA S.A. w Bielsku-Białej.
Przewodnicząca Koła nr 3 Maria Dytko otworzyła zebranie i przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017 oraz program wycieczki technicznej w 2019 roku do Słowenii, gdzie zaplanowane jest zwiedzanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Lubljany.
Następnie Prezes Zarządu Oddziału PZiTS Małgorzata Duma-Michalik podziękowała za zaproszenie na spotkanie integracyjne i przedstawiła dokonania Oddziału Krakowskiego w 2018 roku oraz plan pracy Oddziału na rok 2019 i działania związane z obchodami Jubileuszu 100-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, które przypadają w roku 2019. Podziękowała również za współpracę Panu Prezesowi AQUA Bielsko-Biała Piotrowi Dudkowi oraz podziękowała za pracę w Zarządzie Oddziału kol. Kazimierzowi Obozie i kol. Dariuszowi Dzidzie jak również autorom referatów wygłoszonych na seminariach w Oddziale Krakowskim PZiTS, a byli to kol. Dariusz Dzida oraz Tomasz Szprycha. Równocześnie Prezes Oddziału podkreśliła, że Koło nr 3 przy AQUA S.A. jest największym Kołem w Oddziale Krakowskim i podziękowała Pani Przewodniczącej Marii Dytko oraz wszystkim członkom Koła za aktywną działalność techniczną i integracyjną w Stowarzyszeniu oraz za prawdziwie przyjacielską atmosferę na spotkaniu.
W części oficjalnej wystąpił Prezes Zarządu AQUA S.A. Pan Piotr Dudek, który przekazał informacje dotyczące działalności firmy w 2018 roku, jej osiągnięć oraz planów rozwojowych firmy na lata przyszłe. Z wielką życzliwością i szacunkiem Pan Prezes Piotr Dudek odnosił się do działalności naszego Zrzeszenia, które zawsze wspomaga oraz do pracowników AQUA S.A.
Następnie Prezes AQUA Piotr Dudek, Prezes Oddziału Krakowskiego Małgorzata Duma-Michalik wraz z Przewodniczącą Koła nr 3 Marią Dytko wręczyli legitymacje nowym członkom wstępującym do Zrzeszenia.
W części integracyjnej przy muzyce w małych grupkach miłym rozmowom i spotkaniom nie było końca. Podczas tego miłego wieczoru kol. Darek Dzida pięknie zaśpiewał przebój zespołu The Beatles „Yesterday”.

« List otwarty Prezes krakowskiego oddziału PZITS - Seminarium pt. „Postęp w sposobach oszczędzania wody” »