POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Sprawozdanie z działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kraków za rok 2021

Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kraków za rok 2021.

Sprawozdanie PZITS Oddział Kraków za rok 2021

« II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Infrastruktura Krytyczna Miast” - Webinarium pt. "Systemy rur kamionkowych oraz elementów do renowacji – DURA.PC, jako niezawodne rozwiązania w branży wodno-kanalizacyjnej firmy Steinzeug - Keramo" »