POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Webinarium 17.06.2021 godz. 12:30-14:45 "Charakterystyka mikrozanieczyszczeń znajdujących się w Dyrektywie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi "

Szanowni Państwo,

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie zaprasza na wspólnie organizowane z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa webinarium

Temat:"Charakterystyka mikrozanieczyszczeń znajdujących się w Dyrektywie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi "

Termin: 17 czerwca br.od godziny 12.30 do 14.45 Wykład na platformie MS - Teams

Prelegent: Dr inż. Małgorzata Kryłów - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału, zgłoszenia przyjmuje sekretariat PZITS O/Kraków do dnia 10 czerwca br. adres e-maila: biuro@pzits.krakow.pl

« Prezentacja "Dobry plan wymiany lub renowacji sieci wodociągowej - jak to się robi ?" prelegent mgr inż. Dariusz Dzida - Seminarium „MOST TECHNOLOGICZNY NAD RZ. WISŁĄ NA WYSOKOŚCI OS. ŁĘG - rozwiązania i infrastruktura techniczna” 26.11.2021 »