POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM PZITS

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalności wymienionej wyżej i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.

Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się z jego statutem, a następnie złożyć w Zarządzie Oddziału Krakowskiego lub Zarządzie Koła PZITS wydrukowaną dwustronnie i wypełnioną deklarację.

Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS, nowoprzyjęty członek otrzyma legitymację i od tego momentu ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4zł). W przypadku niepłacenia składek przez rok (po uprzednim pisemnym przypomnieniu) następuje utrata członkostwa.

Pobierz deklarację członkowską

Klauzula informacyjna, zał. nr 7A