POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie


Obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Thumbnail


W dniu 19 maja 2016 roku odbyła się uroczysta Sesja Naukowo-Techniczna z okazji jubileuszu 70-lecia Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach w Krakowie.

Otwarcia Sesji dokonała Prezes Oddziału Krakowskiego Małgorzata Duma-Michalik.

Szanowni Państwo, zaproszeni Goście, Koleżanki i Koledzy,Pragnę powitać Państwa na jubileuszowej Sesji Naukowo-Technicznej z okazji 70-lecia powstania Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Nasze Zrzeszenie jest organizacją naukowo-techniczną, skupiającą wszystkich zainteresowanych działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych. Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Prezes Oddziału Krakowskiego Małgorzata Duma-Michalik powitała zaproszonych gości -

w pierwszej kolejności gospodarza uroczystości w osobie Prezesa Zarządu MPWiK S.A Dyrektora Naczelnego Ryszarda Langera, który zaszczycił naszą uroczystość przybywając wraz z Zarządem Wiceprezesem Mieczysławem Górą, Wiceprezesem Piotrem Ziętarą, Członkiem Zarządu Wandą Słobodzian oraz Dyrektorem Technicznym Pawłem Senderkiem i Dyrektorem Produkcji Tadeuszem Żabą.

Następnie Prezes Oddziału Krakowskiego przywitała panią Prezes Zarządu Głównego PZiTS-u Krystynę Korniak-Figę, pana Wiceprezesa Zarządu Głównego prof. Jana Pawełka, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego dr Marian Długosza, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego Leszka Regułę, Prezesa Oddziałów Rzeszowskiego Władysława Szymańskiego, Prezesa Oddziału Beskidzkiego Hieronima Spiżewskiego oraz reprezentantkę Oddziału Częstochowskiego Beatę Kulajewską.

Uroczystą sesję zaszczycili swoją obecnością prof. Krzysztof Ostrowski Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, prof. Marian Hopkowicz Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, prof. Jadwiga Królikowska Politechnika Krakowska, dr hab. Stanisław Rybicki Dziekan elekt Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, prof. Włodzimierz Wójcik.

Na uroczystość przybyli znamienici goście:

Marek Mazurek Dyrektor ds. Eksploatacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Witold Warzecha Dyrektor ds. Rozwoju w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Krakowie, Piotr Niewiarowski Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Krakowie, Janusz Adamek Prezes Sądeckich Wodociągów Sp. oo., Kazimierz Oboza Dyrektor Utrzymania Ruchu w Aqua S.A. Bielsko-Biała, Marek Kajda Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Sp. oo., Łukasz Rudzki Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach, Jerzy Sioma Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie, Grzegorz Szczypczyk Wiceprezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie, Bogdan Sowa Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Magdalena Walczowska Prezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Krzeszowicach, Mariola Wosik Dyrektor Techniczny Wodociągów i Kanalizacji w Krzeszowicach, Ryszard Wilaszek Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie.

Pani Prezes przywitała Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych:

Mieszko Lambora Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Franciszka Bartmanowicza Prezesa Związku Mostowców RP, Zofię Bobulę Wiceprezesa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budownictwa, Stanisława Czaplaka Wiceprezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Jerzego Marcinka Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Władysława Wagę Wiceprezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Bardzo serdecznie Prezes Oddziału Krakowskiego PZiTS-u przywitała

Zarząd Oddziału Krakowskiego, Komisję Rewizyjną, Sąd Dyscyplinarny, Przewodniczących Kół Zakładowych oraz Koleżanki i Kolegów członków PZiTS.

W dalszej części przemówienia Prezes Oddziału Krakowskiego podkreśliła szczególny i zabytkowy charakter miejsca, w którym odbyła się Sesja Naukowo-Techniczna.

Dzisiaj świętując jubileusz naszego Zrzeszenia spotykamy się w miejscu szczególnym dla Krakowa i Wodociągów Krakowskich w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany”, który swoją działalność rozpoczął w 1901r. jako spełnienie apelu ówczesnego prezydenta Miasta Krakowa Józef Dietla: „Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!...”.

Obecnie, po stu piętnastu latach od jego uruchomienia, zakład wodociągowy na Bielanach pracuje nadal dostarczając wodę mieszkańcom Krakowa. Z okazji 115-lecia powstania wodociągów krakowskich składam na ręce Pana Prezesa Ryszarda Langera gratulację z okazji tak pięknego jubileuszu.

Prezes Oddziału Krakowskiego podkreśliła dokonania Oddziału Krakowskiego mówiąc:

Osiągnięcia Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i jego wkład w rozwój techniki sanitarnej w okresie 70 lat są efektem pracy wielu ludzi, aktywnych działaczy, którzy Zrzeszenie powołali do życia i w nim pracowali oraz tysięcy Członków organizacji kilku pokoleń Polaków. Dzisiaj z okazji jubileuszu 70-lecia Oddziału Krakowskiego Zrzeszenia pragnę złożyć hołd i wyrazić głębokie uznanie tym wszystkim, którzy Oddział Krakowski do życia powołali, tworzyli i rozwijali a przede wszystkim Prezesom Oddziału Krakowskiego. Na przestrzeni czasu od powstania Oddziału Krakowskiego było 12 Prezesów, którzy wraz z Zarządami pracowali na rzecz Zrzeszenia i rozwoju techniki sanitarnej w różnych czasach historycznych i politycznych zawsze jednak rozwijając myśl inżynierską.

Następnie Prezes Oddziału Krakowskiego przedstawiła krótkie biografie Prezesów Oddziału Krakowskiego od początku powstania Oddziału do czasów obecnych i dalej powiedziała …

Przedstawiłam wspaniałe sylwetki mądrych, kreatywnych, pracowitych, zaangażowanych w działalność społeczną ludzi wielu pasji i wielu talentów, których praca bezinteresowna na rzecz Zrzeszenia dała szansę nam wszystkim do korzystania z ich osiągnięć. Dzisiaj rozpoczynając uroczystą Sesję Naukowo-Techniczną z okazji Jubileuszu 70-lecia powstania Oddziału Krakowskiego pragnę wyrazić głębokie uznanie i podziękowania za wkład pracy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju myśli technicznej. Nasze Zrzeszenie idzie drogą ciągłego rozwoju, zapraszamy wszystkich, którzy tworzą szeroko rozumianą technikę sanitarną, a więc inżynierów i techników branży sanitarnej a także między innymi branży elektrycznej, mechanicznej, automatycznej i innych specjalności technicznych oraz ekonomistów, prawników bez których technika sanitarna w nowoczesnym rozwoju nie może istnieć.

Uroczystą Sesję Naukowo-Techniczną z okazji 70-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych uważam za otwartą.


Program Uroczystej Sesji Naukowo – Technicznej

10.00 - 10.20 Otwarcie Uroczystej Sesji

Małgorzata Duma-Michalik Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

10.20 – 11.10 Sesja, cz. 1

Jan Pawełek Uniwersytet Rolniczy, Wiceprezes Zarządu Głównego PZiTS, Tomasz Bergel Uniwersytet Rolniczy, Wiceprezes Zarządu O/Krakowskiego PZiTS

Ryszard Langer, Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny KHK S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny MPWiK S.A. w Krakowie

Mieczysław Góra, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczno – Inwestycyjny MPWiK S.A. w Krakowie

Stanisław Rybicki Politechnika Krakowska

11.50 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 13.40 Sesja, cz. 2

Tadeusz Żaba, Dyrektor Produkcji MPWiK S.A. w Krakowie

Alfred Szylko Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny, Marek Kajda Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu

Jadwiga Królikowska Politechnika Krakowska

Tadeusz Bochnia, z – ca Dyrektora Technicznego MPWiK S.A. w Krakowie

13.40 – 14.10 Uroczyste wręczenie odznaczeń wyróżnionym Członkom PZiTS

14.10 Lunch, występ zespołu Hot Jazz Trio


Odznaczenia i wyróżnienia

Z okazji 70-lecia powstania Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny PZiTS przyznał Srebrne i Złote Odznaki Honorowe oraz Wyróżnienie i List Gratulacyjny.

Odznaczenia wręczyła Pani Prezes Zarządu Głównego Krystyna Korniak-Figa i Wiceprezes Zarządu Głównego prof. Jan Pawełek.

Srebrne odznaki honorowe PZITS otrzymali:

Członkowie Koła nr 2 Koło Grodzkie:

 • Joanna Bąk,
 • Jan Dudek,
 • Wojciech Jelonek,
 • Halina Mróz –Czerska.

Członkowie Koła nr 3 przy Aqua Bielsko-Biała:

 • Dariusz Dzida,
 • Anna Iskra,
 • Marcin Kołoczek,
 • Ewa Szypuła,
 • Jadwiga Wysocka.

Członkowie Koła nr 7 przy MPEC S.A. w Krakowie:

 • Zdzisława Głód,
 • Andrzej Wiązek.

Członkowie Koła nr 13 przy MPWiK S.A. w Krakowie:

 • Andrzej Guzik,
 • Krzysztof Janiczek,
 • Elżbieta Stefańczyk,
 • Marek Zapart.

Członkowie Koła nr 15 przy Sądeckich Wodociągach:

 • Łukasz Iljuczonek,
 • Iwona Wiewiórska,
 • Andrzej Jan Wójsik.

Złote odznaki honorowe PZITS otrzymali:

 • Tomasz Żak - Koło nr 13,
 • Jerzy Oleksy - Koło nr 2.

List gratulacyjny otrzymała Kol. Maria Duma członek Zarządu Oddziału Krakowskiego i Koła 13 przy MPWiK S.A w Krakowie.

Wyróżnienie otrzymała Kol. Anna Gierek –Ożóg członek Koła 13 przy MPWiK S.A. w Krakowie.

Złotą odznakę honorową PZiTS otrzymało Koło nr 13 przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Koło nr 13 przy MPWiK S.A w Krakowie ma również 70 lat, powstało równocześnie z Oddziałem Krakowskim PZiTS jako jedno z trzech utworzonych wtedy kół obok koła w Gazowni Krakowskiej i Miastoprojekcie. Członkami koła przy Wodociągach Krakowskich byli Prezesi Oddziału Krakowskiego: Tadeusz Orzelski, Jerzy Tokarski, Mariusz Olko i obecna Prezes Oddziału Małgorzata Duma-Michalik. Do Koła należeli Dyrektorzy i Prezesi Wodociągów: Kazimierz Dohnalik, Wojciech Studnicki, Stanisław Malota i obecny Prezes Zarządu Ryszard Langer.

Koło na przestrzeni czasu zawsze prowadziło i prowadzi nadal ożywioną działalność szkoleniową dla rozwoju myśli technicznej i działalność integrującą środowisko wodociągowców. Złotą odznakę honorową PZiTS odebrali byli Przewodniczący Koła 13 Kol. Mariusz Olko, kol. Stefan Wilkosz, kol. Andrzej Tyczyński i pod nieobecność obecnej Przewodniczącej Koła Jadwigi Petko Wiceprzewodniczący kol. Jerzy Szydłowski oraz Wiceprezes Zarządu MPWiK S.A w Krakowie Mieczysław Góra.

Srebrną odznakę honorową NOT otrzymał Kazimierz Jan Kudlik z Koła nr 15 przy Sadeckich Wodociągach i została wręczona przez Mieszko Lambora Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył kol.Jerzy Szydłowski z koła 13 przy MPWiK S.A w Krakowie.

Na zakończenie Prezes Oddziału Krakowskiego Małgorzata Duma-Michalik podziękowała wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w Sesji Naukowo-Technicznej oraz wszystkim autorom za ciekawe referaty. Serdeczne podziękowania Prezes Oddziału złożyła panu Prezesowi Zarządu MPWiK S.A. Ryszardowi Langerowi gospodarzowi miejsca, którym był Zakład Uzdatniania Wody „Bielany”. Następnie pogratulowała odznaczonym i życzyła wszystkim członkom PZiTS sukcesów zawodowych i osiągnięć w pracy w Zrzeszeniu.

Prezes Oddziału podziękowała również za życzenia, listy gratulacyjne, prezenty i adresy skierowane dla Oddziału, które zostały przekazane podczas uroczystości oraz drogą pocztową i mailową.

Podczas uroczystej Sesji gratulacje i życzenia złożyła pani Prezes Zarządu Głównego Krystyna Korniak-Figa, prof. Marian Hopkowicz Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w imieniu prof. Elżbiety Nachlik pani Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Dyrektor Gazowni Krakowskiej Piotr Niewiarowski, Dyrektor Kazimierz Oboza w imieniu Prezesa AQUA S.A. Bielsko-Biała Piotra Dudka, Prezes Oddziału Beskidzkiego Hieronim Spiżewski, Prezes Oddziału Podkarpackiego Władysław Szymański, członek Oddziału Częstochowskiego Beata Kulajewska, Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Władysław Waga, Prezes Związku Mostowców Rzeczpospolitej Franciszek Bartmanowicz.

Otrzymaliśmy również drogą pocztową i mailowa życzenia od pana Sekretarza Generalnego Andrzeja Pieniążka, pani Prezes Oddziału Bydgoskiego Ingi Hoppe, Prezesa Oddziału Wielkopolskiego Jana Lemańskiego, Prezesa Oddziału Gdańskiego Piotra Korczaka, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Andrzeja Dziubka, Prezesa Oddziału Warszawskiego Bogdana Nowaka oraz od pani Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Krakowski Elżbiety Biel.

Na zakończenie Sesji Naukowo-Technicznej odbył się lunch podczas, którego wystąpił gitarzysta Jacek Serczyk z zespołu Hot Jazz Trio.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.