POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

WITAMY W KRAKOWSKIM ODDZIALE PZITS

Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej oraz pokrewnych.

PZITS to Stowarzyszenie proekologiczne, które w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie środowiska.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie: kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, kursów, szkoleń a także poprzez wykonywanie ekspertyz i opinii specjalistycznych.

dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w charytatywnym koncercie dla Ukrainy pn. „Razem”. Oddział Krakowski PZITS jest Partnerem tego Wydarzenia. Wstęp na koncert jest bezpłatny, można w czasie koncertu kupić cegiełki na pomoc dla UKRAINY.

KONTAKT

adres:
ul. Straszewskiego 28
II piętro, pokój 15
31-113 Kraków
tel.:
12 422-26-98
pon.-czw. 10.30 - 14.00
e-mail:
biuro@pzits.krakow.pl
nr konta:
65 1020 2892 0000 5602 0015 6422