POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Infrastruktura Krytyczna Miast”

W dniach 6 - 8 października 2021r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze (Beskid Sądecki), pod patronatem PZITS odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Infrastruktura Krytyczna Miast”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz kolejny przez Spółkę Sądeckie Wodociągi z o.o. w Nowym Sączu.

Celem II edycji Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, obejmujących systemy: wodociągów, kanalizacji, gazownictwa, energetyki oraz automatyki i teleinformatyki oraz szeroko rozumianej problematyki tzw. Inteligentnych miast w ujęciu międzynarodowym.

II edycja Konferencji stanowiła kontynuację prezentacji współczesnych problemów technicznych, prawnych, ekonomicznych, projektowych, badawczych i eksploatacyjnych, jednocześnie umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Na poszczególnych sesjach konferencji zostały omówione zagadnienia, które łączy wspólny cel dotyczący roli i znaczenia funkcjonowania rozproszonej, złożonej infrastruktury krytycznej zabezpieczającej żywotne interesy gospodarki państwa i jego mieszkańców. Omawiana problematyka pozwoliła zidentyfikować wiele problemów i zagrożeń dotyczących infrastruktury krytycznej w aspektach zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Interdyscyplinarny charakter wymiany poglądów i doświadczeń miał pozytywny wymiar i nieocenioną wartość, umożliwił przedyskutowanie wielu kluczowych problemów, a także stanowił metodę wzajemnej edukacji dla wielu środowisk, począwszy od instytucji zarządzających i administrujących infrastrukturą krytyczną, poprzez środowiska naukowe, planistyczne, projektowe i wykonawcze, kończąc na instytucjach kontrolnych oraz strukturach rządowych i samorządowych systemu zarządzania kryzysowego.

SPRAWOZDANIE

« Życzenia Świąteczne - Sprawozdanie z działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kraków za rok 2021 »