POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Monografia PZITS 1919-2019

Z okazji obchodów 100-lecia została wydana Monografia, która jest szczególnym dokumentem „dającym okazję do refleksji nad przeszłością i do dokonania podsumowania naszej działalności w służbie społeczeństwu” a motto tej monografii brzmi „To co było, dla tych co będą”.
Monografia ta zawiera rozdział „Wybitne Osobowości PZITS”, w którym znajdują się krótkie życiorysy 100 wspaniałych, mądrych, kreatywnych, pracowitych, zaangażowanych w działalność społeczną ludzi wielu pasji i wielu talentów, których praca bezinteresowna na rzecz Zrzeszenia dała szansę nam wszystkim do korzystania z tych osiągnięć.
W Monografii znajdują się życiorysy związanych z Oddziałem Krakowskim PZITS naszych członków a mianowicie dr inż. Tadeusza Orzelskiego, mgr inż. Jerzego Tokarskiego, mgr inż. Mieczysława Dumy, mgr inż. Kazimierza Kosińskiego, mgr inż. Andrzeja Suchonia, doc. dr inż. Józefa Fiszera, doc. dr inż. Stanisława Andrzeja Rybickiego, prof. dr hab. inż. Andrzeja Królikowskiego, prof. Tadeusza Gabryszewskiego.

Do pobrania:

MONOGRAFIA PZITS

« Jubileusz 100-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. - Zaproszenie na Bal Karnawałowy z 1001 nocy, 15.02.2020 »