POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Plenarno- noworoczne zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się plenarno- noworoczne zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w restauracji w Hotelu Niebieskim położonym w sercu malowniczego Salwatora, nad samym brzegiem Wisły z widokiem na Wzgórze Wawelskie.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu Oddziału, Przewodniczący Kół PZITS-u, członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście między innymi Prezes Zarządu Głównego PZITS Krystyna Korniak- Figa, Wiceprezes Zarządu Głównego prof. Jan Pawełek, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Stanisław Karczmarczyk, dr hab. Stanisław Rybicki Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, prof. Krzysztof Gawroński Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Prezes FSNT NOT Andrzej M. Kucharski, Dyrektor ds. Technicznych MPEC S.A. w Krakowie Marek Mazurek, Dyrektor Utrzymania Ruchu AQUA S.A. Bielsko-Biała Kazimierz Oboza, Dyrektor w Wodociągach Nowosądeckich Marian Kulig, przedstawiciel Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Andrzej Dymacz, przewodniczący Koła Zakładowego SEP przy MPWiK S.A. w Krakowie Piotr Małka oraz członkowie PZITS-u, którzy czynnie uczestniczyli w pracach Kół i Oddziału Krakowskiego.

Prezes Oddziału Krakowskiego PZiTS-u Małgorzata Duma-Michalik przedstawiła sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału PZITS w 2016 roku.

Krakowski Oddział PZITS-u w 2016 roku prowadził szeroką i intensywną działalność szkoleniową, która polegała przede wszystkim na organizacji seminariów szkoleniowych, warsztatów oraz wycieczek technicznych.

Krakowski Oddział PZITS wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizował w 2016 roku 34 seminaria szkoleniowe w tym 2 seminaria połączone z warsztatami projektowania pompowni ścieków i tłoczni oraz warsztatami projektowania urządzeń przeciwzalewowych i 6 seminariów zorganizowanych przez Koło Terenowe PZITS w Nowym Sączu.

W seminariach tych uczestniczyło 956 osób w tym 459 członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Koło Terenowe w Bielsku-Białej zorganizowało 12 seminariów.

Tematyka seminariów dotyczyła nowoczesnych rozwiązań technologicznych, realizacyjnych i projektowych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej i wentylacyjnej.

W 2016 zostały zorganizowane następujące wycieczki techniczne:

  • wycieczka techniczna połączona z seminarium szkoleniowym do Zakładu Uzdatniania Wody „Dłubnia” w Krakowie,
  • wycieczka techniczna do Wodociągów Wrocławskich zorganizowana przez Koło Terenowe w Nowym Sączu,
  • wycieczka techniczno-turystyczna do krajów nadbałtyckich Litwy, Łotwy, Estonii i Norwegii zorganizowane przez Koło Terenowe w Bielsku-Białej.

19 maja 2016 roku z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyła się uroczysta Sesja Naukowo-Techniczna na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Bielany”.

Podczas Sesji referat wprowadzający wygłosiła Prezes Oddziału Krakowskiego Małgorzata Duma-Michalik oraz wygłoszonych zostało 7 referatów naukowo-technicznych i jeden referat historyczny przygotowany przez prof. Jana Pawełka i dr hab. Tomasza Bergela.

W uroczystej Sesji brało udział 120 osób.

Krakowski Oddział PZITS obecnie liczy 300 członków stan od roku 2015 się nie zmienił.

W 2016 roku przyjęto 12 nowych członków, z członkostwa zrezygnowało również 12 osób.

Z żalem pożegnaliśmy członka Koła Seniorów kol. Tadeusza Ryncarza, Jego pamięć została uczczona minutą milczenia.

Prezes Oddziału Krakowskiego PZITS-u Małgorzata Duma-Michalik podziękowała wszystkim członkom PZITS-u za pracę w roku 2016 i życzyła wszystkim szczęśliwego Nowego Roku 2017.

Prezes Oddziału podziękowania skierowała do Prezesa Izby MOIIB za pomoc w organizowaniu Konferencji i Seminariów i za całą działalność edukacyjną.

Podziękowała również za współpracę Dziekanom Uczelni przy organizacji Sesji Jubileuszowej, Konferencji i Seminariów a także Dyrektorom przedsiębiorstw wodociągowych, ciepłowniczych i gazowniczych za stałą współpracę.

Miłe słowa Prezes Oddziału skierowała wyrażając podziękowanie za współpracę Pani Prezes Zarządu Głównego, całemu Zarządowi Oddziału Krakowskiego, Przewodniczącym Kół Zakładowych, Komisji Rewizyjnej, wszystkim wykładowcom prowadzącym Seminaria, Marii Dumie za organizacje Seminariów, Annie Gierek-Ożóg za prowadzenie strony internetowej Oddziału, Krzysztofowi Janiczkowi za opiekę nad komputerem, Robertowi Rybczyńskiemu za pomoc i wsparcie w wielu sprawach Oddziału.

Szczególne podziękowanie Prezes Oddziału skierowała dla pani Małgorzaty Pańczuk prowadzącej biuro PZITS-u podkreślając zaangażowanie i kreatywność w prowadzeniu sekretariatu i biura PZITS-u.

Prezes Oddziału podziękowała członkom Koła Seniorów i Koła Grodzkiego za złożenie przed Świętem Zmarłych szarf i zapalenie zniczy na grobach naszych członków, którzy odeszli.

Podziękowała również gospodarzowi spotkania właścicielowi Hotelu Niebieski p. Markowi Brygowi za miłe przyjęcie.

Przewodniczący Kół kol. Janusz Janecki - Koło Seniorów, Mieczysław Majcher - Koło Grodzkie, Maria Dytko - Koło przy AQUA Bielsko-Biała, Grzegorz Kaczor - Koło przy Uniwersytecie Rolniczym, Jadwiga Królikowska – Koło przy Politechnice Krakowskiej, Jadwiga Petko – Koło przy MPWiK S.A w Krakowie, Krzysztof Marendziuk – Koło przy MPEC Kraków, Marian Kulig – Koło przy Wodociągach Sądeckich, Iwona Bira – Koło przy Gazowni Krakowskiej przedstawili sprawozdanie z działalności Kół.

Po części oficjalnej czas upłynął na dyskusjach i miłych rozmowach.

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć.

« Seminarium - „Korzyści wynikające ze stosowania systemów zdalnego odczytu” - XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych »