POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Plenarno-noworoczne zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - 15 stycznia 2018r.

W dniu 15 stycznia 2018 roku odbyło się plenarno- noworoczne zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, tradycyjnie w restauracji w Hotelu Niebieskim położonym w sercu malowniczego Salwatora, nad samym brzegiem Wisły z widokiem na Wzgórze Wawelskie.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Przewodniczący Kół PZITS-u, członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście między innymi Prezes Zarządu Głównego PZITS Krystyna Korniak- Figa, Wiceprezes Zarządu Głównego prof. Jan Pawełek, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Stanisław Karczmarczyk, dr hab. inż. Stanisław Rybicki Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, dr. hab. inż. Leszek Książek Prodziekan ds. Nauki i Kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Prezes FSNT NOT Andrzej M. Kucharski, Dyrektor Utrzymania Ruchu AQUA S.A. Bielsko-Biała Kazimierz Oboza, Dyrektor w Wodociągach Nowosądeckich Marian Kulig, przedstawiciel Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Andrzej Dymacz, Prezes Oddziału SITPNIG w Krakowie Dominik Staśko Przewodniczący Koła Zakładowego SEP przy MPWiK S.A. w Krakowie Piotr Małka oraz członkowie PZITS-u, którzy czynnie uczestniczyli w pracach Kół i Oddziału Krakowskiego.

Prezes Oddziału Krakowskiego PZiTS-u Małgorzata Duma-Michalik przedstawiła sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału PZITS w 2017 roku.

Prezydium Zarządu Oddziału Krakowskiego PZITS w roku 2017 działało następującym składzie:

Prezes Oddziału

Małgorzata Duma-Michalik

Wiceprezes

Tomasz Bergel

Wiceprezes

Krzysztof Mareńdziuk

Sekretarz

Maria Duma

Skarbnik

Kazimierz Kudlik

Z-ca Sekretarza

Dariusz Dzida

Z-ca Skarbnika

Marian Kulig

Członek

Krystyna Korniak-Figa

Członek

Jan Pawełek

Członek

Kazimierz Oboza

Prezes Honorowy

Mariusz Olko

W roku 2017 Zarząd Oddziału wypełniał statutową działalność PZITS polegająca przede wszystkim na poszerzaniu wiedzy technicznej, promowaniu i upowszechnianiu nowoczesnej myśli technicznej, nowości technicznych przez organizowanie i uczestnictwo w Konferencjach, Warsztatach, Szkoleniach, Seminariach i Webinariach i Wycieczkach technicznych.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kraków za rok 2017

« Spotkanie techniczne członków Oddziału Krakowskiego PZITS, Koła nr 13 PZITS przy MPWiK S.A. oraz Koła nr 56 SEP, na Oczyszczalni Ścieków Płaszów. - Spotkanie szkoleniowo-integracyjne koła PZITS przy AQUA Bielsko-Biała »