POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Relacja z wycieczki technicznej Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) do Wiednia - część pierwsza

W dniach 21 – 24.09.2017r. odbyła się wycieczka techniczna Krakowskiego Oddziału PZITS do Wiednia z Biurem Turystycznym An-Tour z Bielska-Białej. Brało w niej udział 47 osób, w tym duża grupa z MPWiK S.A.

Z części technicznej pierwszą zwiedzaliśmy spalarnię odpadów Spittelau. Jest to jedna z trzech spalarni w Wiedniu, należy do Wien Energie, największego dystrybutora energii w Austrii. Spalarnia powstała w latach 1969-1971 w dziewiątej dzielnicy Wiednia - Alsergrund.

Po pożarze, który wydarzył się w 1987 roku, spalarnia została gruntownie zmodernizowana. Wtedy też Friedensreich Hundertwasser, wszechstronny artysta i aktywista ochrony środowiska nadał jej obecny wygląd. Pomalował elewacje i wyposażył w unikatowe w formie i kolorystyce elementy między innymi kolumny obłożył kolorową ceramiką, komin wyposażył w wielką kulę, świecącą nocą. Prace modernizacyjne zakończyły się w 1992 roku.

Spalarnia ma możliwość spalania rocznie około 250 tys. ton śmieci, z którego to procesu może wyprodukować około:

  • 120 tys. megawatogodzin energii elektrycznej, która zasila około 50 tys. gospodarstw domowych

  • 500 tys. megawatogodzin energii cieplnej, która ogrzewa ponad 60 tys. gospodarstw domowych

i odzyskać około:

  • 6 tys. ton złomu żelaznego

  • 60 tys. ton żużla, popiołu i “placka filtracyjnego”.

Odpady przywożone są w samochodach śmieciarkach (do 220 dostaw dziennie), na wjeździe są ważone, składowane w bunkrze o pojemności 7 tys. m³. Z bunkra chwytakiem przenoszone są do dwóch linii spalania, do pieców rusztowych z rusztem przeciwbieżnym schodkowym. Podczas spalania powstają popiół i spaliny. Popiół spada do pojemników z wodą znajdujących się na końcu ruchomego rusztu, gdzie jest wytrącany żużel paleniskowy. Natomiast ze spalin odzyskuje się ciepło, które wykorzystuje się do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Dalej spaliny poddane są trzyfazowemu oczyszczaniu. W pierwszej kolejności przez filtry tkaninowe z dozowaniem aktywnego koksu, w których wytrącane są pyły. Potem w dwóch cylindrycznych wieżach myjących, w których wytrącane są chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie. Na końcu usuwane są związki azotu i dioksyny. Oczyszczone spaliny wydostają się do atmosfery przez 126 metrowy komin. Na kominie zadomowiły się pustułki.

Zwiedziliśmy również wieżę ciśnień i zbiornik wodociągowy Wienerberg w dzielnicy Favoriten. O tych obiektach i o części turystycznej napiszę w drugiej części relacji z wycieczki.

Jadwiga Petko

« Terminy Zebrań Prezydium Zarządu PZITS - Spotkanie techniczne członków Oddziału Krakowskiego PZITS, Koła nr 13 PZITS przy MPWiK S.A. oraz Koła nr 56 SEP, na Oczyszczalni Ścieków Płaszów. »