POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium - "Analiza zmienności ilości i jakości ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu”

W dniu 24 listopada 2016 roku odbyło się Seminarium szkoleniowe pt. "Analiza działania oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu w latach 2008-2016” zorganizowane przez Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Seminarium przedstawili mgr inż. Katarzyna Lorkiewicz i mgr inż. Łukasz Iljuczonek.

mgr inż. Katarzyna Lorkiewicz Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UniwersytetuRolniczego w Krakowie. Pracuje w Spółce z o.o. „Sądeckie Wodociągi” w Dziale Technicznym.

mgr inż. Łukasz Iljuczonek, Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu działającej przy Spółce z o.o.„Sądeckie Wodociągi”.

Na spotkaniu przedstawiono wyniki zebrane od stycznia 2008 roku do września 2016 roku, przeanalizowano stężenia zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych i oczyszczonych oraz przepływów. Stwierdzić można, że omawiana oczyszczalnia ścieków działa w zadawalający sposób. Zaznaczyć należy, że technologia stosowana na oczyszczalni jest obciążana wysokimi ładunkami ścieków surowych, dużo wyższymi od zaprojektowanych. Utrudnieniem są także duże amplitudy ładunków, wskazujących na duże zróżnicowanie dopływających ścieków. Największe „problemy” były w 2010 roku, gdy przez oczyszczalnię przepłynęło kilka fal powodziowych, niosąc negatywne działania samej oczyszczalni. Przez ten czas ścieki surowe dopływające do oczyszczalni były za bardzo rozcieńczone.

* Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano średnie dla badanego okresu wartości wskaźników:

BZT5 w ściekach surowych 331,89 mgO2∙dm-3 w ściekach oczyszczonych 4,17 mgO2∙dm-3

ChZTCr w ściekach surowych 827,70 mgO2∙dm-3 w ściekach oczyszczonych 41,54 mgO2∙dm-3

Azot ogólny (Nog) w ściekach surowych 60,01 mgN∙dm-3 w ściekach oczyszczonych 8,92 mgN∙dm-3

Fosfor ogólny (Pog) w ściekach surowych 6,79 mgP∙dm-3 w ściekach oczyszczonych 0,32 mgP∙dm-3

Zawiesina ogólna w ściekach surowych 374,09 mg∙dm-3 w ściekach oczyszczonych 14,58 mg∙dm-3

* Przepływ ścieków oczyszczonych 24 349,4 m3∙dm-3

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

« Seminarium: „Czyszczenie ulic jako element walki z krakowskim smogiem – wyniki doświadczeń i współpracy Politechniki Krakowskiej w krakowskim MPO" - Seminarium - "Technologia eksploatacji terminali rozładunkowych LNG" »