POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium - „Innowacyjne metody diagnostyki sieci wodociągowej”

W dniu 7.02.2017r. odbyło się Seminarium szkoleniowe pt. Innowacyjne metody diagnostyki sieci wodociągowej”.

Prelegentem był dr inż. Piotr Małka MPWiK S.A. w Krakowie​

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia.

« Seminarium - „ Mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia - wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego" - Seminarium - „Korzyści wynikające ze stosowania systemów zdalnego odczytu” »