POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium - „Korzyści wynikające ze stosowania systemów zdalnego odczytu”

W dniu 15.02.2017r. odbyło się Seminarium szkoleniowe pt. „Korzyści wynikające ze stosowania systemów zdalnego odczytu.”

Prelegentem był dr inż. Tomasz Cichoń MPWiK S.A. w Krakowie.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

« Seminarium - „Innowacyjne metody diagnostyki sieci wodociągowej” - Plenarno- noworoczne zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. »