POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium: „Minimalizacja energochłonności instalacji HVAC dzięki zastosowaniu innowacyjnych central z wbudowaną pompą ciepła na przykładzie centrali produkcji LMF CLIMA model HPS”

W dniu 21.11.2019r. odbyło się Seminarium pt. „Minimalizacja energochłonności instalacji HVAC dzięki zastosowaniu innowacyjnych central z wbudowaną pompą ciepła na przykładzie centrali produkcji LMF CLIMA model HPS”

Prelegent:

Mariusz Pogoda

« Seminarium: "Praktyczne wykorzystanie aplikacji PAM TOOLS firmy Saint - Gobain PAM w doborze produktów z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej i kanalizacji." - Seminarium: „Parametry techniczne, ekonomiczne oraz wytyczne odnośnie projektowania i wykonawstwa dla systemów kamionkowych.” »