POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium „MOST TECHNOLOGICZNY NAD RZ. WISŁĄ NA WYSOKOŚCI OS. ŁĘG - rozwiązania i infrastruktura techniczna” 26.11.2021

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział w Krakowie, wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Zarządy Kół PZITS przy Wodociągach Miasta Krakowa S.A. i przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowe na temat:

„MOST TECHNOLOGICZNY NAD RZ. WISŁĄ NA WYSOKOŚCI OS. ŁĘG - rozwiązania i infrastruktura techniczna”

Seminarium odbędzie się w dniu 26.11.2021r. od godziny 14.30 do ok. godz. 17.30 na moście technologicznym nad rz. Wisłą (wejście od strony ul. Lasówka).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 22.11.2021r. na adres mailowy:
mariusz.ligas@wodociagi.krakow.pl
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie obok części technicznej przewidziane jest spotkanie w „Restauracji Hotelu Krakus” przy ul. Nowohuckiej 35 (rejon ul. Koszykarskiej) w Krakowie.

Prowadzący seminarium:
Paweł Szopa – MPEC S.A.

« Webinarium 17.06.2021 godz. 12:30-14:45 "Charakterystyka mikrozanieczyszczeń znajdujących się w Dyrektywie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi " - Wycieczka techniczna - „MOST TECHNOLOGICZNY NAD RZ. WISŁĄ NA WYSOKOŚCI OS. ŁĘG - rozwiązania i infrastruktura techniczna” - 26.11.2021 »