POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium: "Praktyczne wykorzystanie aplikacji PAM TOOLS firmy Saint - Gobain PAM w doborze produktów z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej i kanalizacji."

W dniu 3.12.2019r. odbyło się Seminarium pt.: "Praktyczne wykorzystanie aplikacji PAM TOOLS firmy Saint - Gobain PAM w doborze produktów z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej i kanalizacji."

Prelegent:

Mikołaj Rybicki - Saint -Gobain PAM

« Seminarium: LNG - czyli o gazie na chłodno - Seminarium: „Minimalizacja energochłonności instalacji HVAC dzięki zastosowaniu innowacyjnych central z wbudowaną pompą ciepła na przykładzie centrali produkcji LMF CLIMA model HPS” »