POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium pt. „Przepływy gwarantowane a zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych w pozwoleniach wodnoprawnych”

W dniu 18.04.2018r. odbyło się Semianrium pt. „Przepływy gwarantowane a zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych w pozwoleniach wodnoprawnych”.

Prelegentem był dr inż. Rafał Kokoszka P.G.W „Wody Polskie”.

« W dniu 20.03 odbyło się Seminarium pt. „Wody termalne i mineralne - nietypowe i ciekawe rodzaje wód podziemnych”. - XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WENTYLACJA - KLIMATYZACJA OGRZEWNICTWO - ŚRODOWISKO, 14-16 listopada 2018 Krynica-Zdrój »