POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium pt. „Uniwersalny system połączeń, systemy naprawcze, opaski do nawiercania pod ciśnieniem” oraz „Rury żeliwne Duktus”. ​

W dniu 6.02.2018r. odbyło się Seminarium pt. „Uniwersalny system połączeń, systemy naprawcze, opaski do nawiercania pod ciśnieniem” oraz „Rury żeliwne Duktus”.

Prelegentem był mgr inż. Radosław Szeinig FA HAWLE

« Seminarium pt. "Sieć ciepłownicza preizolowana - mufwanie". - W dniu 20.03 odbyło się Seminarium pt. „Wody termalne i mineralne - nietypowe i ciekawe rodzaje wód podziemnych”. »