POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium Szkoleniowe pt. "Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych"

W dniu 26 września 2018 roku odbyło się seminarium szkoleniowe na temat "Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych" zorganizowane przez Zarząd Oddziału Krakoskiego PZITS współnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wykład wygłosiła mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych Wodociągów Miasta Krakowa.

Prezentacja z wykładu dostepna TUTAJ.

« Sprawozdanie z wycieczki technicznej członków PZITS do Pragi. - Nowy cykl seminariów szkoleniowych w PZITS »