POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Seminarium - „ Wybrane elementy błękitno - zielonej infrastruktury na przykładzie Krakowa - stan obecny i planowane inwestycje”

W dniu 14.03.2017r. obyło się Seminarium szkoleniowe pt. „ Wybrane elementy błękitno - zielonej infrastruktury na przykładzie Krakowa - stan obecny i planowane inwestycje”.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska Prof. Politechnika Krakowska

dr inż. Joanna Bąk - Politechnika Krakowska

« XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - Seminarium - "Planowane kierunki zagospodarowania zbiornika Dobczyckiego" »