POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Środy Techniczne - Wymagania projektowe dla sieci kanalizacyjnej na podstawie opracowanych przez  MPWiK S.A. w Krakowie Wytycznych eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

W dniu 12 grudnia 2018 roku odbyło się Seminarium na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu "Środy Techniczne", które organizowane są przez Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Środowiska wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Krakowski i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
Wykład pt. " Wymagania projektowe dla sieci kanalizacyjnej na podstawie opracowanych przez MPWiK S.A. w Krakowie Wytycznych eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych" wygłosiła mgr inż. Maria Duma specjalista ds Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej w Biurze Rozwoju Systemów Sieciowych MPWiK S.A.
W wykładzie wzięli udział studenci Wydziału Inżynierii Środowiska, projektanci i inni członkowie PZITS i MOIIB.

Prezentacja

« Zaprosznie na uroczyste wydarzenie z okazji obchodów 100-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. - Środy techniczne - Wymagania projektowe dla pompowni i tłoczni ścieków  na podstawie opracowanych przez  MPWiK S.A. w Krakowie Wytycznych eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych »