POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Wycieczka techniczna - „MOST TECHNOLOGICZNY NAD RZ. WISŁĄ NA WYSOKOŚCI OS. ŁĘG - rozwiązania i infrastruktura techniczna” - 26.11.2021

Decyzją Prezydium Rady Narodowej miasta Kraków z dnia 30.06.1970 roku przyjęto uchwałę o realizacji mostu technologicznego nad rzeką Wisłą dla magistrali ciepłowniczej i wodociągowej. Projekt techniczny mostu zrealizowało Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL pracownia w Krakowie, autorem dokumentacji jest Pan inż. Franciszek Raźny pod nadzorem kierownika pracowni Pana mgr inż. Henryka Zdanowicza. Projekt zrealizowano w roku 1971. Zaprojektowany most stanowi konstrukcję nośną dla dwóch rurociągów sieci cieplnej o średnicy 800 mm każdy oraz dwóch rurociągów magistrali wodociągowej również o średnicy Dn 800 mm (aktualnie mostem prowadzony jest jeden rurociąg sieci wodociągowej).

Dane konstrukcyjne mostu technologicznego:

  • Długość 430,5 m

  • Szerokość 4200 mm

  • Wysokość 4795 mm

  • Podpory stałe 1 szt (czwarta podpora liczona od strony elektrociepłowni)

  • Podpory ruchome 7 szt

Konstrukcja mostu posiada użebrowanie poprzeczne modułowe co 1500 mm, poszycie wykonano z blachy stalowej o grubości od 4-12 mm. Wnętrze mostu podzielono na dwie kondygnacje dolna dla sieci wodociągowych, górna dla sieci ciepłowniczej. Most technologiczny rozpoczyna i kończy się komorami budowlanymi umożliwiającymi wprowadzenie i sprowadzenie sieci do poziomu usytuowanie w terenie.

Sieć cieplna magistralna o średnicy 2x Dn 800 mm stanowi główne źródło dostawy ciepła dla południowej części Krakowa, obsługiwana przez Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Południe Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Rurociąg został zaprojektowany przez Miejskie Biuro Projektów w Krakowie w roku 1971 ( przejście sieci cieplnej przez most technologiczny stanowi część projekt sieci opiewającego na łączną długość 7072 mb). Projekt magistrali południowej wykonał Pan inż. Konrad Sura pod nadzorem kierownika pracowni Pana inż. B. Budziszewskiego. Sieć była budowana w latach 1971-1976 przez INSTAL Kraków pod nadzorem kierownika budowy Pana mgr inż. Kazimierza Cygankiewicza. W roku 1976 przekazano ją do eksploatacji MPEC SA w Krakowie.

Bilans cieplny został oszacowany i potwierdzony przez MPEC Kraków w roku 1970 na poziomie 380 MW, przy parametrach źródła ciepła: temperatura zasilania 150oC,temperatura powrotu 70 oC. Magistrala Południowa została zaprojektowana o średnicy 2x Dn 800 i grubości ścianki rurociągu od 11 do 14 mm. Konstrukcja sieci cieplnej prowadzonej w tunelu technologicznym podzielona została na cztery sekcje liczone pomiędzy punktami stałymi o długości odpowiednio 106,0 mb, 100,9 mb, 120,6 mb i 106,2 mb. W każdej z sekcji wydłużenia cieplne niwelowane są oddzielnym kompensatorem mieszkowym o zdolności kompensacji max ΔL =300mm. Rurociąg ułożony jest na podporach rolkowych, których na całej długości przeprawy jest 100 szt. Pozostała armatura znajdująca się w moście technologicznym to zasuwy odcinające znajdujące się w obu przyczółkach mostu jak również zawory umożliwiające odwodnienie sieci. W początkowej części tunelu technologicznego znajduję się pełne opomiarowanie sieci magistralnej która w sposób ciągły poddawana jest monitoringowi wskazań tj: przepływ [m3/h], Temp. zasilania [oC], Temp. powrotu [oC], ciśnienie zasilania [bar], ciśnienie powrotu [bar]. W części środkowej znajdują się zawory odpowietrzające. Rurociąg na całej długości zaizolowany jest termicznie watą szklaną i zabezpieczony siatką z drutu ocynkowanego osłoniętego lamelą zabezpieczającą.

W trakcie 45 lat eksploatacji sieci cieplnej nie odnotowano stanu awaryjnego wymagającego interwencji. Remonty jakich dokonano na sieci magistralnej to:

  • Rok 1994 wymiana kompensatorów dławicowych na kompensatory dwumieszkowe

  • Rok 1999 wymiana zasuw odcinających w obu przyczółkach mostu technologicznego

  • Rok 2021 wymiana kompensatorów dwumieszkowych na jednomieszkowe – rura zasilająca

  • Rok 2022 – planowana wymiana kompensatorów dwumieszkowych na jednomieszkowe – rura powrotna

Most technologiczny nad rzeką Wisła, posiada swoją książkę obiektu mostowego i jako taki poddawany jest corocznym przeglądom technicznym. Służby techniczne posiadają stały dostęp do sieci magistralnych prowadzonych mostem i dokonują okresowych przeglądów.

« Seminarium „MOST TECHNOLOGICZNY NAD RZ. WISŁĄ NA WYSOKOŚCI OS. ŁĘG - rozwiązania i infrastruktura techniczna” 26.11.2021 - Webinarium pt. "OD ZGŁOSZENIA DO ROZLICZENIA – proces usuwania awarii w „AQUA” S.A. czyli jak działamy" Agnieszka Szwed-Kocoł »