POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Wycieczka techniczna na budowę przejścia Magistrali Wodociągowej DN 800 pod rzeką WISŁĄ metodą mikrotunelingu.

W dniu 18.02.2020r. odbyła się Wycieczka techniczna na budowę przejścia Magistrali Wodociągowej DN 800 pod rzeką WISŁĄ metodą mikrotunelingu.

mgr inż. Michał Skowron

mgr inż. Marek Pszczoła

« Seminarium: „Przegląd systemów do usuwania odorów i substancji toksycznych z powietrza w instalacjach wod-kan i przemysłu” - Seminarium Szkoleniowe i WARSZTATY Firmy „Kessel” »