POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu, odbyło się XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym uczestniczyło 82 Delegatów z 21 Oddziałów.

Zebranie Delegatów odbywa się co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia.

Podstawowym celem Zebrania Delegatów jest podsumowanie działalności w mijającej kadencji, dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działalności na kolejną kadencję.

Sprawozdanie z Zebrania Delegatów znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego PZITS.

Delegatami Oddziału Krakowskiego na XXVII Zebranie Delegatów PZITS są:​

dr inż. Jerzy Banaś

inż. Stefan Wilkosz

mgr inż. Krystyna Korniak-Figa

prof. Jan Pawełek

mgr inż. Leszek Reguła

dr inż. Marian Długosz

mgr inż. Marian Kulig

mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik

Członek Honorowy

Członek Honorowy

Prezes PZITS, Członek Honorowy

Wiceprezes PZITS, Członek Honorowy

Przewodniczący GSK PZITS

Członek GKR PZITS

Członek Zarządu Głównego PZITS

Prezes O/Krakowskiego PZITS

Delegaci z wyboru:

mgr inż. Maria Duma

dr hab. Tomasz Bergel

dr Mariusz Olko

Sekretarz O/Krakowskiego PZITS

Wiceprezes O/Krakowskiego PZITS

Prezes Honorowy O/Krakowskiego PZITS

Zastępcy Delegatów z wyboru:​

mgr inż. Kazimierz Kudlik

prof. Jadwiga Królikowska

mgr inż. Jadwiga Petko

Skarbnik O/Krakowskiego PZITS

Członek O/Krakowskiego PZITS

Członek O/Krakowskiego PZITS

W XXVII Zebraniu Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wzięli udział:

Krystyna Korniak-Figa, Jan Pawełek, Marian Długosz, Marian Kulig, Małgorzata Duma-Michalik, Maria Duma, Tomasz Bergel, Kazimierz Kudlik.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania XXVII Zebranie Delegatów PZITS wybrało kol. Krystynę Korniak-Figa z Oddziału Krakowskiego na Prezesa PZITS na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów do Zarządu Głównego wybrany został z Oddziału Krakowskiego kol. Marian Kulig.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego zostali wybrani: z Oddziału Krakowskiego kol. Maria Duma i kol. Kazimierz Kudlik — z-ca członka Głównej Komisji Rewizyjnej.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego został wybrany z Oddziału Krakowskiego kol. Marian Długosz.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

« Plenarno- noworoczne zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. - Seminarium - „ Wybrane elementy błękitno - zielonej infrastruktury na przykładzie Krakowa - stan obecny i planowane inwestycje” »