POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Oddział Krakowski PZITS działa na terenie miasta Krakowa i województwa małopolskiego zrzeszając 9 kół: