POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna


“Ochrona jakości zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych

z gospodarką”


26-27 maja 2022


Kraków, Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiFOLDER INFORMACYJNY

PROGRAM

KOMUNIKAT 1 KOMUNIKAT 2 KOMUNIKAT 3ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Thumbnail

KOMITET HONOROWY

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz - Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Piotr Ziętara - Prezes Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Tadeusz Frączek - Prezes Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o.

Krzysztof Michalski - Prezes AQUA S.A. Bielsko-Biała

Małgorzata Sikora - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Mirosław Boryczko - Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

Bartosz Łuszczek - Prezes Forum Galicyjskich Wodociągów

Małgorzata Duma-Michalik - Prezes Oddziału Krakowskiego PZITS

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Członkowie

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska - członek koresp. PAN, IPIŚ PAN/UO

prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski - Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Kazimierz Szymański - Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak - Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła - Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska - Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch - Politechnika Śląska

dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK - Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz–Rybicka, prof. PK - Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚ - Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, prof. PP - Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK - Politechnika Krakowska

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz–Boroń, prof. IOP PAN - Instytut Ochrony Przyrody PAN

dr hab. inż. Agnieszka Operacz, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka – Wojtaszek, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr inż. Joanna Bąk - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr Tadeusz Bochnia - Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

dr inż. Maciej Thomas - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr inż. Tadeusz Żaba - Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

mgr inż. Radosław Radoń - PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK - Politechnika Krakowska

Sekretarz

mgr inż. Anna Gierek-Ożóg - Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Członkowie

dr inż. Joanna Bąk - Politechnika Krakowska

mgr inż. Maria Duma - Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

dr inż. Justyna Górka - Politechnika Krakowska

dr inż. Małgorzata Kryłów - Politechnika Krakowska

dr inż. Iwona Wiewiórska - Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

mgr inż. Dariusz Dzida - AQUA S.A. Bielsko-Biała

dr inż. Agnieszka Cupak - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

KALENDARIUM KONFERENCJI

Do 15.02.2022 Zgłoszenie tytułu wraz z maksymalnie jednostronicowym streszczeniem referatu

Potwierdzenie kwalifikacji referatu - na bieżąco

Do 15.03.2022 Przysłanie pełnego tekstu referatu w wersji elektronicznej wraz ze streszczeniem w języku angielskim

Do 15.04.2022 Przysłanie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w Konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI

 • - Zasoby wód – ich stan i wykorzystanie w Polsce;
 • - Badania i ocena jakości wód;
 • - Metody i środki realizacji ochrony jakości i zasobów wód;
 • - Zarządzanie zasobami wód;
 • - Monitoring jakości wód - potrzeby i realizacja;
 • - Zbiorniki wodne, a jakość i zasoby wód;
 • - Zmiana klimatu i zjawiska ekstremalne w świetle zagrożeń dla jakości wód;
 • - Retencja wód opadowych;
 • - Mikrozanieczyszczenia wód;
 • - Współzależność gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę;
 • - Problemy oczyszczania ścieków w świetle ochrony wód;
 • - Zasoby i wykorzystanie wód mineralnych i geotermalnych;
 • - Przykłady rozwiązań i działań w zakresie ochrony wód w Polsce i za granicą.
 • - Bezpieczeństwo dostaw wody w świetle zmian klimatu.
 • - Aspekty gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze wodno-ściekowym.
 • - Zagadnienia energetyczne dla przedsiębiorstw wod-kan.

SPRAWY FINANSOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej na terenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-153 Kraków, w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia". W ramach Konferencji odbędzie się sesja referatowa i e-posterowa.
 2. Koszt udziału w Konferencji wynosi 1 000 zł (netto), 900 zł (netto) dla członków PZITS i obejmuje: serwis kawowy, obiad (I i II dzień), uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, spotkanie koleżeńskie z atrakcją niespodzianką. Dla uczestników on-line koszt udziału w Konferencji wynosi 400 zł (netto), 350zł (netto) dla członków PZITS. Przewiduje się publikacje artykułów w czasopismach: „Instal" (70 pkt), „Gaz Woda i Technika Sanitarna" (20 pkt), „Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” (40 pkt), "Technical Transactions Czasopismo Techniczne" (40pkt) „Rynek Instalacyjny" (6 pkt) - opłaty w zakresie od 400 - 700zł (brutto) w zależności od czasopisma, wersji kolorystycznej i rozmiaru publikacji.

 3. Opłatę za udział w Konferencji prosimy kierować na konto: PZITS Oddział w Krakowie 65 1020 2892 0000 5602 0015 6422 z dopiskiem „XIV Konferencja” wraz z podaniem imienia i nazwiskiem uczestnika w terminie do 15.04.2022r.
 4. Kontakt: e-mail: konferencja@pzits.krakow.pl
 5. Aktualne informacje: www.pzits.krakow.pl/konferencja
 6. Noclegi we własnym zakresie (propozycja poniżej)
 7. Niezależnie od referatów naukowo-technicznych przewiduje się promocję i reklamę firm połączoną z wystawą wyrobów - za opłatą ustaloną indywidualnie:
 • - referat promujący rozwiązania techniczne przedstawiony w czasie obrad Konferencji;
 • - wystawa wyrobów firmy w hallu budynku obrad Konferencji;
 • - reklama firmy w materiałach konferencyjnych.

PATRONI MEDIALNI

Thumbnail

PROPOZYCJE HOTELI

1. Hotel Ibis Kraków Stare Miasto – ul. Pawia 15

2. Hotel Ibis Budget Kraków Stare Miasto – ul. Pawia 11

3. PURO Hotel Kraków Stare Miasto – ul. Ogrodowa 10

4. Hotel Mercure Kraków Stare Miasto - ul. Pawia 18B

5. Hotel Vienna House Andel’s Cracow – ul. Pawia 3

6. Hotel Polonia – ul. Basztowa 25

7. Aparthotel Basztowa – ul. Basztowa 24

8. Hotel Europejski – ul. Lubicz 5

9. Hotel Matejko – Plac Jana Matejki 8

10. Aparthotel w Pałacu – ul. Filipa 25

11. Hotel Indigo Kraków Old Town – ul. Filipa 18

12. Dom Studencki "Bratniak" - ul. Jabłonowskich 10-12