POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

W dniu 6 czerwca 2019 roku zgodnie ze Statutem PZITS i przyjętym Regulaminem Obrad i Wyborów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Oddziału Krakowskiego PZITS wybrane zostały nowe Władze Oddziału na kadencję 2019 – 2023 r.

Natomiast w dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału PZITS na którym zostało wybrane Prezydium Oddziału PZITS.

Prezydium Zarządu Oddziału:

Prezes Zarządu Oddziału:

Wiceprezes Zarządu Oddziału:
Wiceprezes Zarządu Oddziału:
Skarbnik:
Sekretarz:
Zastępca Sekretarza:
Pełnomocnik Prezesa ds. Szkoleń i Konferencji
Pełnomocnik Prezesa ds. Wyjazdów Technicznych
Pełnomocnik Prezesa ds. Komunikacji Medialnej
Członek Prezydium

mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik

dr hab. inż. Tomasz Bergel prof. UR
mgr inż. Joanna Nowak
mgr inż. Marian Kulig
mgr inż. Jadwiga Petko
mgr inż. Dariusz Dzida
mgr inż. Maria Duma
mgr inż. Marian Kulig
mgr inż. Anna Gierek-Ożóg
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego:
Sekretarz:
Członkowie:

mgr inż. Wojciech Jelonek
mgr inż. Ryszard Nowak
dr inż. Agnieszka Cupak
mgr inż. Paweł Szopa
mgr inż. Iwona Wiewiórska

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczacy:
Sekretarz:
Członek:

mgr inż. Andrzej Tyczyński
mgr inż. Marek Korzeniak
mgr inż. Wiktoria Konczewska
mgr inż. Kazimierz Oboza

Zarząd Oddziału

 1. dr inż. Joanna Bąk
 2. dr hab. inż. Tomasz Bergel prof. UR
 3. mgr inż. Iwona Bira
 4. mgr inż. Maria Duma
 5. mgr inż. Dariusz Dzida
 6. mgr inż. Tomasz Iwaszko
 7. dr hab. inż. Grzegorz Kaczor prof. UR
 8. mgr inż. Krystyna Korniak-Figa
 9. dr Magdalena Kóska-Wolny
 10. dr inż. Małgorzata Kryłów
 11. mgr inż. Kazimierz Kudlik
 12. mgr inż. Marian Kulig
 13. mgr inż. Mieczysław Majcher
 14. mgr inż. Joanna Nowak
 15. prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
 16. mgr inż. Jadwiga Petko
 17. dr Tomasz Szprycha
 18. mgr inż. Mariusz Witek

Delegaci na Walne Zebranie Zarządu Głównego PZITS

dr hab. inż. Tomasz Bergel prof. UR

mgr inż. Kazimierz Kudlik

mgr inż. Jadwiga Petko

Z-cy Delegatów

mgr inż. Paweł Szopa

mgr inż. Joanna Nowak