POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Wycieczka techniczna - „MOST TECHNOLOGICZNY NAD RZ. WISŁĄ NA WYSOKOŚCI OS. ŁĘG - rozwiązania i infrastruktura techniczna” - 26.11.2021

Decyzją Prezydium Rady Narodowej miasta Kraków z dnia 30.06.1970 roku przyjęto uchwałę o realizacji mostu technologicznego nad rzeką Wisłą dla magistrali ciepłowniczej i wodociągowej. Projekt techniczny mostu zrealizowało Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL pracownia w Krakowie, autorem dokumentacji jest Pan inż. Franciszek Raźny pod nadzorem kierownika pracowni Pana mgr inż. Henryka Zdanowicza. Projekt zrealizowano w roku 1971. Zaprojektowany most stanowi konstrukcję nośną dla dwóch rurociągów sieci cieplnej o średnicy 800 mm każdy oraz dwóch rurociągów magistrali wodociągowej również o średnicy Dn 800 mm (aktualnie mostem prowadzony jest jeden rurociąg sieci wodociągowej).

czytaj dalej ...

Seminarium "Relacja z wycieczki technicznej do Wodociągów Węgierskich w aspekcie technicznym i turystycznym."

Seminarium pt. "Relacja z wycieczki technicznej do Wodociągów Węgierskich w aspekcie technicznym i turystycznym" organizowane przez Zarząd Oddziału PZiTS wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa odbyło się w dniu 24 marca 2016r w Domu Technika w Krakowie. Seminarium przygotowali i poprowadzili: mgr inż. Jadwiga Petko, mgr inż. Anna Gierek-Ożóg, mgr inż. Mariusz Witek.

czytaj dalej ...

Wycieczka techniczna Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) na Węgry do Wodociągów w Kazincbarcika, Egerze i Budapeszcie.

W dniach 10 - 13.09.2015r. odbyła się wycieczka techniczna Oddziału Krakowskiego PZITS na Węgry.
Brało w niej udział 57 osób, w tym członkowie Kół przy: MPWiK S.A. w Krakowie, MPEC w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym, Politechnice Krakowskiej, Wodociągach Nowosądeckich i członkowie MOIIB.

10 września o godz. 6:00 wyruszyliśmy autokarem z dziedzińca MPWiK S.A. w Krakowie z Biurem Turystycznym Hungaro-tour z Gliwic. Koło godziny 13:00 przybyliśmy na obrzeże miasta Kazincbarcika
w północno-wschodnich Węgrzech, gdzie spotkaliśmy się z Panem Odonem Rittenbacherem, naszym węgierskim przewodnikiem po przedsiębiorstwach wodociągowych.

czytaj dalej ...