POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział w Krakowie

Zarząd Oddziału PZITS w Krakowie organizuje:

  • Konferencje, seminaria, sympozja, wystawy, wycieczki techniczne, promocje, wydawnictwa.

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w II kwartale 2022 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Webinarium:

Wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych w biofiltrach do oczyszczania ścieków bytowych”

11.04.2022

12.00-14.15

na Platformie

MS - Teams

O/ Kraków PZITS &MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

dr inż. Ewa Wąsik - Dacewicz

dr hab. inż Krzysztof Chmielowski prof. UR.

w Krakowie

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Webinarium

„Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody :historia,teraźniejszość i przyszłość

w świetle zmian w prawie unijnym.

18.05.2022

13.00.-15.15

Na Platformie

MS Teams

O/ Kraków PZITS &MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

dr Tomasz Szprycha AQUA SA

Bielsko- Biała

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Konferencja

„ XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Jakości

i Zasobów Wód w Świetle Współpracy Ośrodków Naukowych z Gospodarką”.

26-27 05.2022

Kraków

Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24

O/Kraków&MOIIB

Politechnika Krakowska,

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa S. A.

Sądeckie Wodociągi,Sp. z o. o.

AQUA S. A. Bielsko-Biała

Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie

RZGW w Krakowie

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów.

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Webinarium

„Bezpieczeństwo wody w sieciach wodociągowych”

09.06.2022

13.00-15.15

na Platformie

MS Taems

O/Kraków PZITS &MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel 12 422 26 98

dr inż. Tadeusz Bochnia

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w I kwartale 2020 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Saint Gobain PAM – światowy lider w produkcji materiałów z Żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej i kanalizacji”

08.01.2020

11.00-13.15

Kraków

ul. Warszawska 24 PK

budynek W-2 sala 14 parter

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl


tel. 12 4222698

Mikołaj Rybicki – Saint Gobain

Krzysztof Napierała -Saint Gobain

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Armatura specjalistyczna Saint Gobain PAM” zawory pierścieniowo - tłokowe zasuwy,przepustnice,regulatory ciśnienia,przepływu,poziomu zawory zwrotne”

16.01.2020

13 .00-15.15

Kraków

Dom Technika

ul. Straszewskiego 28

II piętro Sala B

O/Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel.12 422-26-98

Adrian Warzecha Saint -Gobain

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„MPEC S.A. Kraków podział terytorialny”

29.01.2020

13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

II piętro Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl


tel. 12 4222698

inż. Marek Korzeniak

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Obszary oraz aspekty stosowania kształtek polietylenowych w budowie sieci gazowych, wodociągowych i przemysłowych"

04.02.2020

13.00-15.15

Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

II piętro Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl


tel. 12 4222698

Pierpaolo Frossine - Firma PLASTITALIA.

Jose M. Jane-Corbera

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Doświadczenia eksploatacyjne z przetwarzania odpadów niebezpiecznych w instalacji "AQUA" SA"

25.02.2020
13:00 - 15:15
Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28

II piętro Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

mgr inż. Bogusław Tyran

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

Wycieczka techniczna na budowę przejścia Magistrali Wodociągowej DN 800 pod rzeką WISŁĄ metodą mikrotunelingu.

UWAGA: Należy być wyposażonym w kaski,kamizelki i buty robocze ilość miejsc ograniczona zgłoszenia e- maillem na adres: biuro@ pzits.krakow.pl w terminie do 4 lutego br. decyduje kolejność zgłoszeń

14.02.2020

Kraków ul. Zabłocie zbiórka o godzinie 13.oo na zapleczu budowy / przy stacji kolejowej Zabłocie/

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

mgr inż. Michał Skowron

mgr inż. Marek Pszczoła

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Ogrzewanie budynków w przestrzeni czasu, węzły centralnego ogrzewania

04.03.2020

13.00-15.15

Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

II piętro Sala B

O/ Kraków PZITS&MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel:12 422-26-98

mgr inż. Michał Kołdras-Ptak

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Przepompownie ścieków w eksploatacji "AQUA" SA - doświadczenia eksploatacyjne"

19.03.2020

Z uwagi na zaistniałą sytuację w Kraju Zarząd PZITS Oddział w
Krakowie odwołuje seminarium zaplanowane w dniu 19 marca 2020r.

O/Kraków PZITS& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422-26-98

mgr inż. Grzegorz Rzycki

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w IV kwartale 2019 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Produkcja armatury „Jafar” w oparciu o certyfikat technologii procesu i produktu GSK/DVGW ”

01.10.2019

13.00-15.15

Nowy -Sącz

Budynek Spółki Sadeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl


tel. 12 4222698

mgr inż. Paweł Gierut,

mgr inż. Paweł Rączka

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Czynniki stymulujące wzrost mikroorganizmów w sieci dystrybucji."

02.10.2019

12.00-15.15

Kraków

Dom Technika

ul. Straszewskiego 28

Sala B

O/Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel12 422-26-98

Dr Tomasz Szprycha

AQUA Bielsko-Biała

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

13:00-13:30 Niezawodne systemy polietylenowe jako elastyczne i wielowariantowe rozwiązania do budowy rurociągów ciśnieniowych, kolektorów i retencji ścieków deszczowych. Istotne parametry materiałowe w projektowaniu systemów PEHD.

13:30-14:15 Wybrane aplikacje kanałów retencyjnych.

14:15-15:00 Wymiarowanie zbiorników i kanałów retencyjnych w kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

15:15-16:00 Analiza kosztów systemu odzysku wody deszczowej dla budynku biurowego.

16:00-17:00 Zamówienia publiczne w optyce projektanta i inwestora. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność.

10.10.2019

13.00-17.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl


tel. 12 4222698

mgr inż. Paweł Birecki,

mgr inż. Paweł Pill

prof. dr hab. inż. Daniel Słyś,

prof. dr hab. inż. Józef Dziopak,

dr inż. Florian Piechurski,

Radosław Harasim,

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Szkolenie produktowe - produkty firmy ROMOLD w tym:

-filtry antyodorowe do zastosowań w sieciach kanalizacji grawitacyjnej.

-Studzienki z tworzyw sztucznych z dnem okrągłym stosowane jako studzienki rozprężne na końcówkach rurociągów tłocznych

- Produkty ROMOLD inwestycyjne spojrzenie na systemy kanalizacyjne

-Pozostałe produkty ROMOLD

02.10.2019

AQUA SA Bielsko -Biała

ul. 1 Maja 23

sala audio

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl


tel. 12 4222698

Jacek Kulig- przedstawiciel firmy ROMOLD

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Armatura specjalistyczna Firmy SAINT -GOBAIN PAM.,

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego.

15.10.2019

AQUA SA Bielsko -Biała

ul. 1 Maja 23

sala audio

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

Adrian Warzecha,

Krzysztof Napierała

Saint - Gobain PAM

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Skuteczność oczyszczania ścieków w wybranych oczyszczalniach”

24.10.2019

13.00-15.15

Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

Sala B

O/ Kraków PZITS&MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel;12 422-26-98

Dr hab. .inż. Krzysztof Chmielowski Prof. U.R. w Krakowie

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Przegląd systemów do usuwania odorów i substancji toksycznych z powietrza w instalacjach wod-kan i przemysłu”

06.11 .2019

13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

Sala B

O/Kraków PZITS& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel;12 422-26-98

dr inż. Andrzej Staniszewski – BIOPRO Sp. z o.o.

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Minimalizacja energochłonności instalacji HVAC dzięki zastosowaniu innowacyjnych central z wbudowaną pompą ciepła na przykładzie centrali produkcji LMF CLIMA model HPS”

21.11 .2019

13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

Sala B

O/Kraków PZITS& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel:12 422-26-98

Mariusz Pogoda

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Praktyczne wykorzystanie aplikacji PAM TOOLS firmy Saint - Gobain PAM w doborze produktów z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej i kanalizacji."

03.12 .2019

13.00-15.30
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

Sala B

O/Kraków PZITS& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel:12 422-26-98

Mikołaj Rybicki - Saint -Gobain PAM

10.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

LNG - czyli o gazie na chłodno

10.12 .2019

13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

Sala B

O/Kraków PZITS& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel:12 422-26-98

dr inż. Dominik Staśko

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w III kwartale 2019 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Seminarium Szkoleniowe i WARSZTATY Firmy „Kessel”

12.09.2019

godz. 13:00-15:15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż Marcin Mazurkiewicz

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Bezinwazyjne metody włączeń gazociągów"

17.09.2019

godz. 13:00-15:30
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż.Maciej Miazga

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Biogospodarka w Małopolsce - szanse i zagrożenia"

25.09.2019

godz. 13:00-15:15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Dawid Bedla

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w II kwartale 2019 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Nowoczesne metody,materiały i urządzenia w bezwykopowych technikach budowy i renowacji przewodów rurowych”

2.04.2019

godz. 13:00-15:15
Nowy Sącz

Budynek Spółki

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincetego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Andrzej Wieszołek

mgr Jacek Kulig

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Radon- naturalny gaz promieniotwórczy i jego wpływ na jakość powietrza wewnętrznego”.

4.04.2019

godz. 13:00-15:15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr hab. Krzysztof Kozak – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Przegląd systemów do usuwania odorów i substancji toksycznych z powietrza w instalacjach wod-kan i przemysłu”.

10.04.2019

godz. 13:00-15:15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Andrzej Staniszewski

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Dezynfekcja wody podchlorynem sodu z soli spożywczej NaCI”

„System on-line wykrywania bakterii w sieci wodociągowej”.

„Nowoczesne pompy CR XL”.

24.04.2019

godz. 13:00-15:15
Nowy Sącz

Budynek Spółki

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincetego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

Mgr inż. Tadeusz Furman

mgr inż. Wiesław Wasilewski

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Parametry pracy sieci ciepłowniczych, sieci ciepłownicze tradycyjne

6.05.2019

godz. 13:00-15:15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Andrzej Wiązek

MPEC SA w Krakowie

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Renowacje bezwykopowe przewodów wodociągowych za pomocą rękawa szklanego nasączanego żywicą bezstyrenową utwardzaną przy użyciu promieni UV”

21.05.2019

godz. 12:00-15:00
Kraków

AQUA S.A. w Bielsku-Białej

przy ul. 1 Maja 23 - sala audio

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

Grzegorz Owczarek

PPHU AKWA Sp.j.

Krzysztof Lisik

SAERTEX

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Nowatorska metoda czyszczenia sieci wodociągowych i zabezpieczania ujęć wody"

28.05.2019

godz. 13:00-15:15
Nowy Sącz

Budynek Spółki

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincetego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Dariusz Ligocki

mgr inż. Hubert Białous

mgr inż. Karol Araucz

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

"Czynniki stymulujące wzrost mikroorganizmów w sieci dystrybucji."

25.06.2019

godz. 13:00-15:15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr Tomasz Szprycha

9

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Ujęcie wody na rzece Dłubnia w miejscowości Raciborowice –

rozwiązania techniczne”

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie udziału do dnia
10.06.2019r. na adres mailowy: mariusz.witek@mpwik.krakow.pl (o uczestnictwie
decyduje kolejność zgłoszeń).
W programie obok części technicznej przewidziane jest spotkanie w „Restauracji VIVA”
w miejscowości Michałowice k. Krakowa.

Mapka poglądowa

28.06.2019

godz. 15:30-19:00
RACIBOROWICE

O/ Kraków PZITS & MOIIB

Zgłoszenia do dnia 10.06.2019r. na adres:

mariusz.witek@mpwik.krakow.pl

Andrzej Guzik

MPWiK S.A. w Krakowie

10

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Aparatura kontrolno-pomiarowa i badawcza w inżynierii środowiska”.

07.05.2019

godz. 13:00-15:15
Nowy Sącz

Budynek Spółki

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincetego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Mariusz Dachnowicz

mgr inż. Paweł Borek

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w I kwartale 2019 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Długowieczne systemy wodociągowe z żeliwa sferoidalnego”

10.01.2019

godz. 15:30-17:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Romana Waldenhofer

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Modelowanie zintegrowane jako niezbędna pomoc związana z prawidłową oceną działania kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej”

ODWOŁANE

nowy termin seminarium zostanie wkrótce ustalony

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marcin Glixelli

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Nowoczesne narzędzia informatyczne w gospodarce wodami opadowymi"

14.02.2019

godz. 15:30-17:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Joanna Bąk PK

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną – dokumentacja powykonawcza -rysunki inwentaryzacyjne”

20.02.2019

godz. 15:30-17:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Andrzej Wiązek

MPEC SA w Krakowie

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Parametry techniczne, ekonomiczne oraz wytyczne odnośnie projektowania i wykonawstwa dla systemów kamionkowych.”

04.03.2019

godz. 15:30-17:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Piotr Kosz
mgr inż. Karol Moćko

Steinzeug Keramo

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium

„Skuteczność oczyszczania ścieków w wybranych oczyszczalniach.”

14.03.2019

godz. 15:30-17:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr hab.inż. Krzysztof Chmielowski

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w IV kwartale 2018 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Możliwości realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju na lotniskach pasażerskich

02.10.2018

godz. 17:30-19:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Joanna Bąk – Politechnika Krakowska

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Wycieczka -techniczna:

Wycieczka Techniczna do Pragi zwiedzanie Fabryki Armatury Hawle

Zwiedzanie muzeum wody w Podoli

18-21.10.2018

Czechy- Praga

O/ Kraków PZITS
MOIIB

makulig@swns.pl
tel. 604 070 844

mgr inż. Marian Kulig

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium z cyklu We Engineers

"NOWOCZESNE NARZĘDZIA DO KOORDYNACJI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO"

23.10.2018

godz. 18:00-21:15
Kraków

HEVRE

ul. Meiselsa 18

sala -1

O/ Kraków PZITS & MOIIB

hello@weengineers.pl

mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

mgr inż. Marcin Majta

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Skutki zmian w Prawie Wodnym dla Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych

30.10.2018

godz. 17:30-19:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Bartosz Łuszczek

MPWIK S .A. w Krakowie

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Skutki zmian w Prawie Wodnym dla Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych

30.10.2018

godz. 13:00-15:15
Nowy Sącz

ul. Wincentego Pola 15

Sądeckie Wodociągi

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Romana Waldenfofer

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Konferencja:

XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Wentylacja –Klimatyzacja – Ogrzewnictwo - Środowisko”

14-16.11.2018

O.R.W. Panorama

Krynica-Zdrój

ul. Wysoka 15

O/Kraków PZITS

MOIIB, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Politechnika Krakowska

MPEC SA w Krakowie

MPWIK SA w Krakowie

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Postęp w sposobach oszczędzania wody”

22.11.2018

godz. 17:30-19:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Joanna Bąk

mgr inż .Delfina Piotrowicz

Politechnika Krakowska

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium z cyklu WE ENGINEERS:

"Awarie systemu ciepłowniczego na przykładzie jednego z zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Krakowie.”

26.11.2018

godz. 18:00-21:15
Kraków

HEVRE

sala -1

Kraków ul. Meiselsa 18.

O/ Kraków PZITS & MOIIB

hello@weengineers.pl

mgr inż. Michał Kołdras-Ptak

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Parametry pracy sieci ciepłowniczych, sieci ciepłownicze tradycyjne”

28.11.2018

SEMINARIUM ODWOŁANE

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Andrzej Wiązek MPEC SA w Krakowie

10.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Wymagania projektowe dla sieci kanalizacyjnej,pompowni i tłoczni ścieków na podstawie opracowania MPWIK S. A w Krakowie pt.”Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,realizacji,odbiorów urządzeń i przyłączy wod-kan”.

5.12.2018

godz. 17:30-19:45
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Maria Duma

MPWIK S. A. w Krakowi

11.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium z cyklu WE ENGINEERS:

„Wizerunek inżyniera"

Seminarium będzie miało charakter warsztatowy, a nasza Prelegentka przygotuje dla każdego z uczestników indywidualne materiały. Dlatego też bardzo ważne jest dla nas, aby oszacować w ilu egzemplarzach powyższe winny zostać wydrukowane. Z tego względu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w meetupie na adres hello@weengineers.pl

17.12.2018

godz. 18:00-21:00
Kraków

Hevre, sala -1

ul. Meiselsa 18

O/ Kraków PZITS & MOIIB

hello@weengineers.pl

Iwona Kopacz

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w III kwartale 2018 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Ujęcie wody na rzece Sance wraz z systemem doprowadzającym wodę do ZUW Bielany, instalacja dezynfekcji wody i pompownia na ZUW Bielany.”

07.09.2018

godz. 15.15-20:00
Kraków

ZUW Bielany

przy ul. Księcia Józefa 299.

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

inż. Andrzej Tyczyński

MPWiK S. A. w Krakowie

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Telemetria i sterowanie na sieci wodociągowej AQUA S. A .w Bielsku -Białej przegląd stanu obecnego”

13.09.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Dariusz Dzida

AQUA S.A. w Bielsku Białej

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

z cyklu We Engineers - ODWODNIENIA DACHÓW PŁASKICH – NORMY, WYMAGANIA I ZALECENIA

25.09.2018

18.00-21.15

Kraków

Barka,

naprzeciwko ul. Podgórskiej 16

O/ Kraków PZITS & MOIIB

hello@weengineers.pl

www.weengineers.pl

Piotr Stryjak

Sita Bauelemente GmBH

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie MPWiK S .A. w Krakowie”

26.09.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS
& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422 26 98

mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik

MPWiK S.A. w Krakowie

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w II kwartale 2018 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie MPWiK S.A. w Krakowie”

ODWOŁANE!!!!!

4.04.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Małgorzata Duma -Michalik

MPWIK S. A. w Krakowie

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Nowatorski biologiczny automatyczny system oceny jakości wody”

10.04.2018

13.00-15.15

Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

Sala konferencyjna niski parter

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inz. Andrzej Woźnica Uniwersytet Ślaski

dr Agnieszka Nowak

Uniwersytet Śląski

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Uniwersalne systemy połączeń wodociągu. Systemy naprawcze. Różnorodność rozwiązań przyłączy domowych – prezentacja i pokaz praktyczny”

17.04.2018

13.00-15.15

Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

Sala konferencyjna niski parter

O/ Kraków PZITS
& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422 26 98

mgr inż. Radosław Szeinig

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Przepływy gwarantowane a zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych w pozwoleniach wodnoprawnych”

18.04.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr inż. Rafał Kokoszka

P.G.W „Wody Polskie”

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Innowacyjność w branży – monitoring dachów”

"Błędy projektowe - czy można ich uniknąć?"

19.04.2018

18.00-20.15

Barka Arlina

Kraków

ul. Podgórska 16

O/ Kraków PZITS & MOIIB

hello@weengineers.pl

mgr inż. Artiom Komardin

mgr inż. Marek Zapart

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Rodzaje sieci ciepłowniczych”

26.04.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS
& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422 26 98

mgr inż. Andrzej Wiązek

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Bezpieczeństwo w obiektach komunalnej infrastruktury krytycznej"

8.05.2018

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

ul. W. Pola 22

Sądeckie Wodociągi

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Tomasz Żabicki

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

“Energetyczne korzystanie z wód płynących – teoria, praktyka i potencjał rzeczywisty”

9.05.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr inż. Agnieszka Operacz Uniwersytet Rolniczy

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Pomiary- Armatura-Napędy-Sterowniki. Automatyka w inżynierii środowiska"

14.05.2018

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

ul. W. Pola 22

Sądeckie Wodociągi

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Jarosław Synowiec

10.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Nowe przepisy dotyczące nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia”

17.05.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS MOIIB biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

dr Tadeusz Bochnia

MPWIK S. A. w Krakowie

11.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Zastosowanie bioaugmentacji do zwiększania wydajności oczyszczalni ścieków oraz produkcji biogazu"

22.05.2018

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

ul. W. Pola 22

Sądeckie Wodociągi

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr Marcin Kociniak

mgr Marcin Zielonka

12.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Szanse i zagrożenia związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków”

30.05.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski

Uniwersytet Rolniczy

w Krakowie

13.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"BIUROWCE I KANALIZACJA DESZCZOWA:

1. BIUROWIEC OCZAMI BRANŻY WOD-KAN

2. MODELOWANIE ZINTEGROWANE JAKO NIEZBĘDNA POMOC ZWIĄZANA Z PRAWIDŁOWĄ OCENĄ DZIAŁANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OGÓLNOSPŁAWNEJ"

13.06.2018

godz. 18.00-21.15

Kraków

BARKA

naprzeciwko ul. Podgórskiej 16

O/ Kraków PZITS MOIIB biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Łukasz Kiecza

Zapart Projekt s.j.

mgr inż. Marcin Glixelli

MPWIK S.A. w Krakowie

14.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej

MPWIK S. A. w Krakowie"

14.06.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS MOIIB biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marcin Glixelli

MPWIK S.A. w Krakowie

15.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Technologia membranowa w oczyszczaniu ścieków”

26.06.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS MOIIB biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr hab. inż. Grzegorz Kaczor Uniwersytet Rolniczy

16.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

wycieczka techniczna na temat:

"Zwiedzanie zapory na Zbiorniku Wodnym w Dobczycach i elektrowni wodnej przy zaporze.”

29.06.2018

godz. 15.00-19:00

Dobczyce

O/ Kraków PZITS MOIIB biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w I kwartale 2018 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Warunki korzystania z zasobów wodnych – teoria i praktyka.”

9.01.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Agnieszka Operacz Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Układ sieci ciepłowniczych – terminologia- stosowanie.”

18.01.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Andrzej Wiązek MPEC SA w Krakowie

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Uniwersalny system połączeń, systemy naprawcze ,opaski do nawiercania pod ciśnieniem” oraz „Rury żeliwne Duktus”

6.02.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS
& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422 26 98

mgr inż. Radosław Szeinig

FA HAWLE

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Separatory tłuszczu do wewnątrz budynku – sposoby doboru i produkty- warsztaty”

14.02.2018

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marcin Mazurkiewicz

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Skuteczność oczyszczania ścieków w wybranych oczyszczalniach.”

21.02.2018

SEMINARIUM ODWOŁANE

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr hab. inż.
Krzysztof Chmielewski Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego do wody i gazu oraz hydranty Firmy Duker”

6.03.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS
& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422 26 98

Małgorzata Pańczuk

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Automatyczna aparatura regulacyjna TIS w instalacjach wodociągowych, nawodnieniowych i przeciwpożarowych”

13.03.2018

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

ul. W. Pola 22

Sądeckie Wodociągi

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Adam Chlapek

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Wody termalne i mineralne - nietypowe i ciekawe rodzaje wód podziemnych”.

20.03.2018

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr inż. Tomasz Kotowski Uniwersytet Rolniczy

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

z cyklu We Engineers „Innowacyjność w branży-monitoring dachów”.

19.04.2018

godz. 18.00-20.15

Kraków

Barka Arlina

ul. Podgórska 16

O/ Kraków PZITS & MOIIB

hello@weengineers.pl

mgr inż. Artiom Komardin

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w IV kwartale 2017 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„SMART CITY”

5.10.2017

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska Prof. PK.

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Małe systemy oczyszczania ścieków bytowych na terenach rozproszonych

11.10.2017

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski –U.R .w Krakowie

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Jak prawidłowo zabezpieczyć budynek przed przepływem zwrotnym – dobór urządzeń na przykładach projektowych – rozwiązania standardowe oraz indywidualna konfiguracja urządzeń - warsztaty"

25.10.2017

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS
& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422 26 98

mgr inż. Marcin Mazurkiewicz

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

”Ochrona środowiska na lotniskach pasażerskich w Polsce”

08.11.2017

SEMINARIUM ODWOŁANE

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr inż. Joanna Bąk PK

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Zastosowanie technologii Primus Line do renowacji gazociągu DN 250 stal pod dnem rzeki Wisły w Krakowie jako przykład likwidacji nieszczelności gazociągu magistralnego”

21.11.2017

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Dominik Staśko

mgr inż. Jacek Kawula

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie MPWIK S.A. w Krakowie”

29.11.2017

SEMINARIUM ODWOŁANE

O/ Kraków PZITS
& MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel: 12 422 26 98

mgr inż. Małgorzata

Duma-Michalik MPWIK S.A. w Krakowie

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Zagrożenia mikrobiologiczne związane z wodą przeznaczoną do spożycia”

6.12.2017

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr Tomasz Szprycha -AQUA S.A. Bielsko -Biała

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Analiza przepustowości hydraulicznej kanalizacji deszczowej dla różnych scenariuszy opadu”

14.12.2017

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr hab. inż. Andrzej Wałęga

UR w Krakowie

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w III kwartale 2017 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Uruchomienie sieci ciepłowniczej

14.09.2017r

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

Mgr inż. Andrzej Wiązek

MPEC S.A. w Krakowie

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Wycieczka Techniczna do Wiednia

-Zwiedzanie spalarni odpadów komunalnych Spittelau, oraz inne obiekty techniczne /wodociągowe i kanalizacyjne/

21-24.09.2017r

Austria, Wiedeń

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

Koło nr 13 przy MPWIK S.A.

w Krakowie

mgr inż. Jadwiga Petko

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Smart City”

5.10.2017

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala A

I piętro

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. tel. 12 422 26 98

dr hab. inż.

Jadwiga Królikowska Prof. P.K.

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w II kwartale 2017 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Innowacyjne rozwiązania w gospodarce osadowej”

3.04.2017r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. tel. 12 422 26 98

mgr inż. Robert Zarzycki

mgr inż. Jacek Stanisz

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Innowacyjne rozwiązania w gospodarce osadowej”

4.04.2017r.

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Robert Zarzycki

mgr inż. Jacek Stanisz

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Dobre praktyki eksploatacyjne na sieci wodociągowej na przykładzie AQUA S.A. w Bielsku – Białej”

11.04.2017r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Dariusz Dzida

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Konferencja:

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna

„Funkcjonowanie ,Eksploatacja i Bezpieczeństwo Systemów Gazowych Wodociągowych, Kanalizacyjnych i Grzewczych.”

19-21.04.2017r.

ORW ‘PANORAMA”

Krynica – Zdrój

ul. Wysoka 15

O/Kraków PZITS & MOIIB

Politechnika Krakowska,

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

MPWiK SA w Krakowie,

MPEC SA w Krakowie,

Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o.

Krakowski Holding Komunalny S.A.

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium :

„ Smart City”

Seminarium zostało przełożone na 05.10.2017r

sala „A”

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98​

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska Prof. PK.

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Optymalizacja nawadniania ujęcia infiltracyjnego w Starym Sączu”

9.05.2017r.

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

mgr inż. Marian Kulig

mgr inż. Iwona Wiewiórska

Tel. 12 422-26-98

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Optymalizacja nawadniania ujęcia infiltracyjnego w Starym Sączu”

16.05.2017r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marian Kulig

mgr inż. Iwona Wiewiórska

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Szczelność i odporność siarczanowa kanalizacji”

„Zastosowanie polipropylenu (PP) w systemach kanalizacji sanitarnej”

23.05.2017r.

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi
ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Adam Oleksy

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Technologia oczyszczania wody zastosowana w Zakładzie Uzdatnia

Wody w Starym Sączu – wycieczka techniczna”

6.06.2017r.

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz

Sądeckie Wodociągi
ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Iwona Wiewiórska

10.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Ochrona środowiska na lotniskach pasażerskich w Polsce.”

SEMINARIUM ODWOŁANE

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

Dr inż. Joanna Bąk -PK

11.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Wycieczka techniczna/Seminarium:

„Asortyment i proces produkcji armatury dla rurociągów do przesyłu wody i gazu” „Zapora i elektrownia wodna w Solinie”

8-10 czerwca 2017 r.

Fabryka Armatury „JAFAR” i Elektrownia Wodna w Solinie

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marian Kulig

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w I kwartale 2017 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Zastosowanie turbiny do regulacji ciśnienia w sieci wodociągowej na rurociągu tranzytowym.”

10.01.2017r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. tel. 12 422 26 98

dr Tadeusz Żaba MPWIK S.A.

w Krakowie​

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Systemy zbiorników retencyjnych”

„Rurociągi w metodzie bezwykopowej.”

19.01.2017r.

godz. 13.00-15.15

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marcin Komenda

mgr inż. Marcin Motylski

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Sieć ciepłownicza preizolowana- mufowanie"

17.01.2017r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Andrzej Wiązek MPEC SA w Krakowie

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium szkoleniowe:

„ Mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia

- wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego"

30.01.2017r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr Tomasz Szprycha AQUA S.A.

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium :

Innowacyjne metody diagnostyki sieci wodociągowej

7.02.2017r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 18 414 12 10

dr inż. Piotr Małka MPWiK S.A. w Krakowie​

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Innowacja w diagnostyce sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.”

14.02.2017r.

godz. 13.00-15.15

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marian Ząbkowski

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Korzyści wynikające ze stosowania systemów zdalnego odczytu.”

15.02.2017r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr inż. Tomasz Cichoń

MPWiK S.A. w Krakowie

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„ Badanie szczelności powietrznej kanałów wentylacji mechanicznej.”​

21.02.2017r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr Zenon Spik

inż. Antoni Boniński

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Planowane kierunki zagospodarowania zbiornika Dobczyckiego"

1.03.2017r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr Tadeusz Bochnia

MPWiK S.A. w Krakowie

10.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„ Monitoring sieci wodociągowej”

7.03.2017r.

godz. 13.00-15.15

Sądeckie Wodociągi

ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Irmina Szałapak​

11.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„ Wybrane elementy błękitno - zielonej infrastruktury na przykładzie Krakowa - stan obecny i planowane inwestycje”

14.03.2017r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska Prof. - PK

dr inż. Joanna Bąk PK

12.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Skuteczna izolacja i bezpieczeństwo pracy".

Prezentacja technologii,materiałów izolacyjnych oraz nowoczesnych narzędzi do eksploatacji połączeń kołnierzowych Firmy ANTICOR

28.03.2017r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

Jerzy Forc

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

mgr inż. Marcin Słaby

Product Manager

mgr Tomasz Bochenek

Head of Key Account Management

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w IV kwartale 2016 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium i wycieczka techniczna:

System wodociągowy i kanalizacji sanitarnej miasta Wrocławia” i
wycieczka techniczna

1.10.2016r.

godz. 08.00-17.15
Wrocław

Wodociągi Wrocławskie

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 18 414 12 10

mgr inż. Kazimierz Kudlik

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Zasady prawidłowego doboru urządzeń stosowanych w kanalizacji deszczowej i sanitarnej w oparciu o produkty firmy Ecol -Unicon."

04.10.2016r.

godz. 12.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż.Szymon Mielczarek

mgr inż. Tomek Seremet

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Wybrane aspekty gospodarki wodno - ściekowej na tle odrębności kulturowej"

13.10.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

Prof.dr hab.inż Wojciech Dąbrowski Politechnika Krakowska.

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium szkoleniowe:

Seminarium szkoleniowe połączone ze zwiedzaniem Zakładu Uzdatniania Wody "Dłubnia""

09.11.2016r.

godz. 15.15-19.00

ZUW Dłubnia

os. Na Stoku 33

Kraków

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr inż. Mariusz Olko

5.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium i wycieczka techniczna:

Skuteczność filtrów DynaSand w uzdatnianiu wody pitnej przeznaczonej
dla aglomeracji Nowego Sącza

22.11.2016r.

godz. 13.00-15.15

Nowy Sącz
Sądeckie Wodociągi
ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 18 414 12 10

mgr inż. Kazimierz Kudlik

6.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Wskazówki do poprawnego projektowania przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne firmy KSB.

Tłocznie ścieków KSB Sewasystem – zastosowanie, dobór, doświadczenia eksploatacyjne."

08.11.2016r.

godz. 12.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

KSB

mgr inż. Wojciech Pasterz

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Czyszczenie ulic jako element walki z krakowskim smogiem – wyniki doświadczeń i współpracy Politechniki Krakowskiej w krakowskim MPO"

15.11.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

dr hab.inż. Agnieszka Generowicz

Politechnika Krakowska

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Analiza zmienności ilości i jakości ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu

24.11.2016r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Katarzyna Lorkiewicz

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Technologia eksploatacji terminali rozładunkowych LNG"

01.12.2016r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr hab. Inż. Mariusz Łaciak - AGH

10.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Hybrydowa przepompownia ścieków. Skuteczne sposoby zabezpieczenia budynku przed zalaniem”

„Separowanie ścieków tłuszczowych w obiektach wysokościowych, pensjonatach górskich, w obiektach bez możliwości ingerencji służb asenizacyjnych bezpośrednio przy urządzeniu"

07.12.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 422 26 98

mgr inż. Marcin Mazurkiewicz

11.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Ocena wpływu klasy metrologicznej wodomierzy na dokładność opomiarowania sprzedaży wody.

13.12.2016r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

dr inż. Tomasz Cichoń- MPWIK SA w Krakowie

12.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Geberit Plivia systemy podciśnieniowego odwodnienia dachu”
„Geberit Mapress system zaciskowy rur metalowych i jego zastosowania”

19.12.2016r.

godz. 13.00-15.15

Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 422 26 98

mgr inż. Piotr Soska
mgr inż. Witold Kołodziej

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w III kwartale 2016 roku

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Ewolucja procesu odczytu wodomierzy na podstawie

doświadczeń w Krakowie”

15.09.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

dr inż. Tomasz Cichoń

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium i wycieczka techniczna:

"160 lat Gazownictwa w Krakowie- Historia i Teraźniejszość."

21.09.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
ul. Gazowa 16

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

mgr inż. Grzegorz Mleczko
mgr inż. Krzysztof Wesołowski

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium i prezentacja:

„Skuteczny sposób na ochronę budynku przed zalaniem- prezentacja interaktywna z uzyciem urządzeń KESSEL- przyczepa ekspozycyjna"

27.09.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
os. Złotego Wieku 89

Bar Ginza-Sushi

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

mgr inż. Marcion Mazurkiewicz

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

"Urzadzenia satelitarne i system GIS z zarządzaniu siecią wod-kan”

27.09.2016r.

godz. 13.00-15.15
Nowy Sącz
Sądeckie Wodociągi
ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 692 460 537

mgr inż. Jacek Mucha

mgr inż. Michał Polański

mgr inż. Rafał Jeleń

Plan szkoleń, kursów i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w II kwartale 2016 roku:

L.p. Temat : kursu / seminarium / konferencji / wycieczki technicznej Data Wykładowca / Organizator

1.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„ Uruchamianie sieci ciepłowniczej ”

06.04.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

mgr inż. Andrzej Wiązek

2.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

Projektowanie systemów zbiorników retencyjnych i rozsączających w technologii Rausikko BOX firmy Rehau"

12.04.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

mgr inż. Marcin Komenda
mgr inż. Marcin Motylski

3.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Zastosowanie elementów z topionego bazaltu w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie wybranych budów”

„Innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury podziemnej z betonu i żelbetu”

20.04.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB

biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

mgr inż. Wojciech Kozłowski
mgr inż. Marcin Cwielong
mgr inż. Tomasz Poloczek

4.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Armatura i rury z żeliwa sferoidalnego dla wodociągu i kanalizacji”

26.04.2016r.

godz. 13.00-15.15
Nowy Sącz
Sądeckie Wodociągi
ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

mgr inż. Marek Kuś

mgr inż. Seweryn Różycki

5.

branża sanitarna –PZITS O/Kraków

Seminarium:

Zasady projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej niskoszumowej i deszczowej w oparciu o produkty firmy Wavin Polska S.A.

28.04.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl

tel. 12 4222698

mgr inż. Kamil Baran

6.


branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Analiza zmienności ilości i jakości ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu”

październik 2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

mgr inż. Katarzyna Lorkiewicz

7.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Wdrażanie nowych technologii w MPWiK S.A. w Krakowie na przykładzie modernizacji ZUW Dłubnia”

01.06.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

mgr inż. Krzysztof Matyasik

8.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu”

07.06.2016r.

godz. 13.00-15.15
Nowy Sącz
Sądeckie Wodociągi
ul. Wincentego Pola 22

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

mgr inż. Katarzyna Lorkiewicz

9.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Metody dezynfekcji wody, ich wady i zalety”

08.06.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

mgr inż. Tomasz Szprycha

10.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Przyłączenie odbiorcy do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej”

14.06.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

mgr inż. Andrzej Wiązek

11.

branża sanitarna – PZITS O/Kraków

Seminarium:

„Ewolucja procesu odczytu wodomierzy na podstawie doświadczeń w Krakowie”

przeniesione na 15.09.2016r.

godz. 13.00-15.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala B

O/ Kraków PZITS & MOIIB
biuro@pzits.krakow.pl
tel. 12 4222698

dr inż. Tomasz Cichoń

Plan seminariów organizowanych przez MOIIB i PZITS Oddział w Krakowie IV kwartał 2015- II kwartał 2016:

Lp. Seminarium szkoleniowe, tematy Organizator, referent Termin i miejsce
1. * Zarządzanie korozją sieci magistralnych miasta Krakowa. PZITS O/Kraków i MOIIB,
dr Maciej Gruszka -
MPWIK S.A. w Krakowie
24.11.2015 godz.13:00,,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
2. * Specjalistyczne preparaty chemiczne w inżynierii i technice. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Marcin Zielonka
08.12.2015 godz.13:00,
Sądeckie Wodociągi
Nowy Sącz
ul.Wincentego Pola 22
3. * Nowoczesne systemy sterowania układów pompowych, jako czynnik obniżający koszty funkcjonowania zakładu wodociągowego. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Łukasz Byczek,
mgr inż. Marcin Krześniak
grudzień,
Sądeckie Wodociągi
Nowy Sącz
ul.Wincentego Pola 22
4. * Bakterie Legionella jako zagrożenie systemów zaopatrzenia w wodę w Polsce. PZITS O/Kraków i MOIIB,
dr inż. Joanna Bąk
10.12.2015 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
5. * Nowoczesne metody dezynfekcji wody w wodociągach krakowskich. PZITS O/Kraków i MOIIB,
dr Tadeusz Bochnia -
MPWIK S.A. w Krakowie
12.01.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
6. * Specjalistyczne preparaty chemiczne w inżynierii i technice. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Marcin Zielonka
19.01.2016 godz.13:00,
Sądeckie Wodociągi
Nowy Sącz
ul.Wincentego Pola 22
7. * Wermikompostowanie - sposobem na unieszkodliwianie osadów ściekowych. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Weronika Wójcik -
Politechnika Krakowska
20.01.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
8. * Przygotowanie sieci ciepłowniczej do uruchomienia. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Andrzej Wiązek -
MPEC S.A. Kraków
28.01.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
9. * Neutralizacja odorów i substancji toksycznych z zanieczyszczonego powietrza w sieciach sanitarnych i urządzeniach kanalizacyjnych, rozwiązania pasywne i aktywne. PZITS O/Kraków i MOIIB,
dr inż. Andrzej Staniszewski
09.02.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
10. * Zapobieganie wtórnemu skażeniu wody z wykorzystaniem mobilnej stacji dezynfekcji. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Dariusz Dzida -
AQUA S.A. Bielsko-Biała
25.02.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
11. * Maszyny w robotach inżynierskich. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Tomasz Wieczorek
01.03.2016 godz.13:00,
Sądeckie Wodociągi
Nowy Sącz
ul.Wincentego Pola 22
12. * Skala zagrożenia bakteriami Legionella w wybranych krajach Europy. PZITS O/Kraków i MOIIB,
dr inż. Joanna Bąk -
Politechnika Krakowska
10.03.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
13. * Ciśnieniowy transport ścieków - tłocznie ścieków, instalacje antyodorowe, obiekty inżynieryjne na rurociągach ciśnieniowych w Dąbrowie Górniczej w teorii i praktyce. PZITS O/Kraków i MOIIB,
mgr inż. Krzysztof Przewieźlik
16.03.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"
14. * Relacja z wycieczki technicznej do Wodociągów Węgierskich w aspekcie technicznym i turystycznym. PZITS O/Kraków i MOIIB,
dr inż. Joanna Bąk,
mgr inż. Jadwiga Petko,
mgr inż. Anna Gierek-Ożóg,
mgr inż. Mariusz Witek
24.03.2016 godz.13:00,
Dom Technika - Kraków
ul. F.Straszewskiego 28
Sala "B"


* Termin seminarium każdorazowo jest potwierdzony zaproszeniem, które jest wysyłane pocztą elektroniczną.